Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
IUCLID-utbildning
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
27/07/2020
Sista anbudsdag:
21/09/2020
Status:
Stängd
Information
OC/EFSA/ART/2020/01
IUCLID-utbildning
Målen för det kontrakt som ska upprättas till följd av detta upphandlingsförfarande är följande:• mål 1: analys av befintligt utbildningsmaterial för IUCLID och upprättande av en inventering i form av en plattform/portal för kunskapshantering som katalogiserar och ger allmänheten tillgång till det, samt eventuellt nytt innehåll som levereras inom ramen för detta kontrakt;• mål 2: förberedande av teknisk dokumentation för att stödja användare vid utarbetandet av bekämpningsmedelsdokumentation i IUCLID och forskare (riskbedömare) vid utvärderingen av den inlämnade informationen. [...]• mål 3: utveckling av utbildningsmaterial för intressenter som deltar i det europeiska förfarandet för godkännande av bekämpningsmedel avseende användningen av IUCLID för inlämning och utvärdering av dokumentation om bekämpningsmedel;• mål 4: tillhandahållande av utbildning och stöd till relevanta intressenter;• mål 5: Stöd till Efsas helpdesk för att upprätthålla en resurs som besvarar vanliga frågor.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
350,000.00 EUR
350,000.00 EUR
73000000
ITH52
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
27/07/2020 00:00
21/09/2020 14:30
22/09/2020 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 143-350912
Meddelande om upphandling
27/07/2020 00:00