Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Leverans av bränsle till Easo i Grekland och Cypern
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Publiceringsdatum i TED:
13/08/2020
Sista anbudsdag:
14/09/2020
Status:
Stängd
Information
EASO/2020/795
Leverans av bränsle till Easo i Grekland och Cypern
Upprättande av upp till två enskilda ramavtal med en längsta löptid på upp till fyra år avseende leverans av bränsle till Easo i Grekland och Cypern i syfte att underlätta rörligheten för Easos personal, utstationerade personer och externa intressenter genom att säkerställa leverans av bränsle med användning av bränslekort.
Varor
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Ramavtal
http://easo.europa.eu/
220,000.00 EUR
09100000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
13/08/2020 00:00
14/09/2020 15:00
15/09/2020 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Leverans av bränsle till Easo i Grekland
Det övergripande syftet med det uppdrag som följer av detta upphandlingsförfarande är leverans av bränsle (eurodiesel och eurosuper/blyfri) till Easo i Grekland med hjälp av användning av bränslekort.
Del 2
Leverans av bränsle till Easo i Cypern
Det övergripande syftet med det uppdrag som följer av detta upphandlingsförfarande är leverans av bränsle (eurodiesel och eurosuper/blyfri) till Easo i Cypern med hjälp av användning av bränslekort.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 156-380555
Meddelande om upphandling
13/08/2020 00:00