Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utvärdering och spridning av resultaten av de projekt inom social innovation som...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Publiceringsdatum i TED:
31/07/2020
Sista anbudsdag:
17/09/2020
Status:
Öppna
Information
EMPL/2020/OP/0010
Utvärdering och spridning av resultaten av de projekt inom social innovation som finansierats genom EU:s program för sysselsättning och social innovation 2014–2020
Undersökningen ska bedöma styrkor/svagheter, innovativt innehåll, metodutformning, EU-mervärde, inverkan på det politiska området och potential för uppskalning av sociala experiment som genomförts inom ramen för EaSI-programmet. Ett mål är att identifiera de gynnsamma förhållanden och faktorer, som hindrar utvecklingen och integreringen av sociala innovationer/experiment. Ett annat mål är att analysera potentiella synergier mellan de två framtida ESF+-delarna samt att tillhandahålla riktlinjer för lämpliga tilldelningskriterier, styrningsförhållanden och praktiska mekanismer i syfte att underlätta uppskalning och överföring av framgångsrika projekt, som testats inom ramen från direkt förvaltning till delad förvaltning.Ytterligare aktiviteter som ska omfattas av denna upphandling avser spridningen av resultaten av sociala experiment, som finansieras genom EaSI-programmet, inbegripet att anordna ett större avslutningsseminarium.
Tjänster
Öppen procedur
Öppna
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
500000.00 EUR
85320000
00
Additional CPV Supplementary CPV
85320000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
31/07/2020 00:00
17/09/2020 12:00
18/09/2020 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2020/S 147-360688 Meddelande om upphandling 31/07/2020 00:00