Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tjänster avseende tillhandahållande av “Undersökningar och expertis...
Upphandlande myndighet:
European Defence Agency (EDA)
Publiceringsdatum i TED:
05/08/2020
Sista anbudsdag:
20/10/2020
Status:
Stängd
Information
20.RTI.OP.103
Ramavtal för tjänster avseende tillhandahållande av “Undersökningar och expertis inom forskning och teknik inom (CBRN) kemiskt, biologiskt, radiologiskt och nukleärt skydd”
Tillhandahållande av tjänster i form av undersökningar och expertis inom forskning och teknik inom (CBRN) kemiskt, biologiskt, radiologiskt och nukleärt skydd på två kompletterande nivåer:(a) en ”horisontell” nivå som omfattar olika verksamhetsområden såsom färdplaner, demonstrationer, verktyg och system; gemensam utbildning och övningsworkshoppar och konferenser; och(b) En vertikal nivå som omfattar olika typer av tematiska områden såsom personlig skyddsutrustning; (DIM) spårning, identifiering och övervakning av (CBR) kemiska, biologiska, radiologiska faror; CBRN-riskhantering; CBRN-modellering och simulering; skydd av kritisk infrastruktur mot CBRN (kollektivt skydd); skydd livsmedels- och vattenförsörjning mot CBRN; bedömning, diagnos och medicinska motåtgärder mot CBR-risker. Det första specifika kontraktet kommer att omfatta alla verksamhetsområden inom ramen för temaområdet ”Personlig skyddsutrustning”.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
1,000,000.00 EUR
1,000,000.00 EUR
73000000
BE1
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
05/08/2020 00:00
20/10/2020 17:00
21/10/2020 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 150-366648
Meddelande om upphandling
05/08/2020 00:00