Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Studie avseende övervakningsdata om Erufs och Sammanhållningsfondens insatser oc...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Publiceringsdatum i TED:
07/08/2020
Sista anbudsdag:
11/09/2020
Status:
Stängd
Information
REGIO/2020/OP/0010
Studie avseende övervakningsdata om Erufs och Sammanhållningsfondens insatser och om de övervakningssystem som används under perioden 2014–2020 (2019CE16BAT214/2020CE16BAT075)
Syftet med studien är att tillhandahålla tillförlitliga och stabila övervakningsdata som ska ligga till grund för kommissionens efterhandsutvärdering av sammanhållningspolitiska program som medfinansieras av Eruf och Sammanhållningsfonden under programperioden 2014–2020. Det arbete som utförs inom ramen för detta kontrakt kommer att bidra till efterhandsutvärderingen med avseende på:1) upprättande av en enda databas över de finansierade insatserna och klassificering av dem efter omfattning, finansieringsform och typ av mottagare2) insamling, klassificering och kvalitetsbedömning av de resultatindikatordata som samlas in av förvaltningsmyndigheterna.Studien ska utnyttja, analysera och sammanställa den stora mängd övervakningsdata som finns tillgänglig i de nationella/regionala övervakningssystemen så att de kan bearbetas vidare och användas för senare analys- och utvärderingsarbete.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
1,000,000.00 EUR
1,000,000.00 EUR
79000000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79400000
79000000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
07/08/2020 00:00
11/09/2020 16:00
14/09/2020 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 152-369308
Meddelande om upphandling
07/08/2020 00:00