Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Pilotprojekt avseende in- och utresesystem för landsgränsen
Upphandlande myndighet:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Publiceringsdatum i TED:
12/08/2020
Sista anbudsdag:
21/09/2020
Status:
Stängd
Information
Frontex/OP/433/2020/AH
Pilotprojekt avseende in- och utresesystem för landsgränsen
Frontex avser upphandla tekniskt stöd för att utveckla, installera, driva och avveckla mobila fristående gränskontrollsystem, som kan samla in resenärsuppgifter av relevans för in- och utresesystemet och för användning under en bestämd tidsperiod vid EU:s landsgränsövergångar. Systemen ska ha förmåga att interagera med värdlandets nationella gränskontrollsystem. Sammankopplingen av systemen ska utgöra en gemensam insats, som genomförs av uppdragstagaren och motsvarande nationella myndigheter i värdlandet (Bulgarien för del 1 och Spanien för del 2).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Offentligt kontrakt
73000000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
12/08/2020 00:00
21/09/2020 14:00
23/09/2020 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Pilotprojekt avseende in- och utresesystem för landsgränsen i Bulgarien
Pilotprojektet kommer att utarbetas i två etapper, varav den första etappen ska genomföras efter undertecknandet av kontraktet. Den andra etappen kommer att genomföras förutsatt att Frontex gör en positiv bedömning av den första etappens resultat och förutsatt att Frontex överlämnar en explicit skriftlig begäran om att fortsätta.Den teknik som ska utvecklas inom pilotprojektet avser utformningen av ett ”centralt mobilt system för gränskontroll och in- och utresekontroll” (nedan kallat ”centralsystemet”), dess tillverkning, testning, installation, användarutbildning, integrering med värdlandets system, stöd till operationalisering under en bestämd tidsperiod samt nedmontering och bortskaffande av systemet efter pilotprojektets avslutande.Centralsystemet ska stödja gränsövergångar och registrering (baserat på resehandlingar, ansiktsfoton och fyrfingeravtryck) av tredjelandsmedborgare via in- och utresesystemet genom en kombination av kiosker med självbetjäning och biometriska grindar. En säker sammankoppling (sluten förbindelse) och kommunikation med de nationella gränskontrollsystemen, utförande av gränskontroller av alla resenärer och registrering/kontroll av tredjelandsmedborgare via in- och utresesystemet ska utföras gemensamt av uppdragstagaren och värdmedlemsstaten (Bulgarien).
Del 2
Pilotprojekt avseende in- och utresesystem för landsgränsen i Spanien
Pilotprojektet kommer att utarbetas i två etapper, varav den första etappen ska genomföras efter undertecknandet av kontraktet. Den andra etappen kommer att genomföras förutsatt att Frontex gör en positiv bedömning av den första etappens resultat och förutsatt att Frontex överlämnar en explicit skriftlig begäran om att fortsätta.Den teknik som ska utvecklas inom pilotprojektet avser utformningen av ett ”centralt mobilt system för gränskontroll och in- och utresekontroll” (nedan kallat ”centralsystemet”), dess tillverkning, testning, installation, användarutbildning, integrering med värdlandets system, stöd till operationalisering under en bestämd tidsperiod samt nedmontering och bortskaffande av systemet efter pilotprojektets avslutande.Centralsystemet ska stödja gränsövergångar och registrering (baserat på resehandlingar, ansiktsfoton och fyrfingeravtryck) av tredjelandsmedborgare via in- och utresesystemet genom en kombination av kiosker med självbetjäning och biometriska grindar. En säker sammankoppling (sluten förbindelse) och kommunikation med de nationella gränskontrollsystemen, utförande av gränskontroller av alla resenärer och registrering/kontroll av tredjelandsmedborgare via in- och utresesystemet ska utföras gemensamt av uppdragstagaren och värdmedlemsstaten (Bulgarien).
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 172-412785
Rättelse
04/09/2020 00:00
2020/S 155-378290
Meddelande om upphandling
12/08/2020 00:00