Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Uppgifter om innehav av fondportfölj
Upphandlande myndighet:
European Securities and Markets Authority (ESMA)
Publiceringsdatum i TED:
25/08/2020
Sista anbudsdag:
30/09/2020
Status:
Stängd
Information
PROC/2020/07
Uppgifter om innehav av fondportfölj
Syftet med det planerade kontraktet är att förse Esma med en bred uppsättning kvalitativa och kvantitativa uppgifter om finansmarknaderna för att bidra till att myndighetens mål uppnås: Investerarskydd, ordnade marknader och finansiell stabilitet.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
340000.00 EUR
340000.00 EUR
72320000
FR101
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
25/08/2020 00:00
30/09/2020 11:59
30/09/2020 15:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 164-397616
Meddelande om upphandling
25/08/2020 00:00