Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tekniskt stöd för Kap Verdes konnektivitetsprogram
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
25/08/2020
Sista anbudsdag:
08/10/2020
Status:
Stängd
Information
AA-001230-001
Tekniskt stöd för Kap Verdes konnektivitetsprogram
Det övergripande målet med detta uppdrag är att i) analysera det nuvarande regelverket och prisramverket på marknaden för tillträde till nationella och internationella infrastrukturer för överföring av elektronisk kommunikation, som utgör statens grundläggande nät, inbegripet CVTelecoms koncessionsavtal, att tydligt identifiera befintliga luckor och gråzoner samt begränsningarna, och för detta ändamål ge rekommendationer som tar itu med luckor och gråzoner för att anpassa dem till bästa internationella praxis och tillämpbarhet på den nationella marknaden, och ii) utveckla en kostnadsberäkningsmodell för fastställande av grossistpriser för tillträdestjänster till nationella och internationella överföringsinfrastrukturer.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
200000.00 EUR
200000.00 EUR
64000000
CV
Milstolpar
25/08/2020 00:00
08/10/2020 23:59
12/10/2020 09:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 164-397618
Meddelande om upphandling
25/08/2020 00:00