Uppgifter om anbudsinfordringar

The PRICE SCHEDULE has been updated. Please upload the new document./ Le BORDEREAU DE PRIX a été mis à jour. Veuillez télécharger le nouveau document.
Rubrik:
Tjänster avseende yrkesutbildning för säkerhet och skydd vid Europaparlamentets ...
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Publiceringsdatum i TED:
18/09/2020
Sista anbudsdag:
04/11/2020
Status:
Stängd
Information
EP/DGSAFE/SER/2020-007
Tjänster avseende yrkesutbildning för säkerhet och skydd vid Europaparlamentets lokaler i Bryssel, Luxemburg och Strasbourg
Europaparlamentet önskar erbjuda sin personal en rad utbildningskurser avseende säkerhet och trygghet med beaktande av särdragen i Europaparlamentets arbetsmiljö. Förutom grundläggande utbildning vill parlamentet erbjuda varje anställd avancerade kurser och fortbildningskurser.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
80500000
Milstolpar
18/09/2020 00:00
04/11/2020 17:00
12/11/2020 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1-SECO-BE
Första hjälpen- och brandutbildningskurser i Belgien
Dessa grundläggande utbildningar och repetitionskurser skall vara helt förenliga med de program som föreskrivs i nationell lagstiftning och de bestämmelser som gäller vid den tidpunkt då de äger rum. Omfattningen av de tjänster som ska tillhandahållas under ramavtalets löptid uppskattas till cirka 282 utbildningstillfällen. Närmare uppgifter om innehållet i delen återfinns i upphandlingsdokumenten.
Del 2-SECO-FR
Första hjälpen- och brandutbildningskurser i Frankrike
Dessa grundläggande utbildningar och repetitionskurser skall vara helt förenliga med de program som föreskrivs i nationell lagstiftning och de bestämmelser som gäller vid den tidpunkt då de äger rum. Omfattningen av de tjänster som ska tillhandahållas under ramavtalets löptid uppskattas till cirka 84 utbildningstillfällen. Närmare uppgifter om innehållet i delen återfinns i upphandlingsdokumenten.
Del 3-SECO-LU
Första hjälpen- och brandutbildningskurser i Luxemburg
Dessa grundläggande utbildningar och repetitionskurser skall vara helt förenliga med de program som föreskrivs i nationell lagstiftning och de bestämmelser som gäller vid den tidpunkt då de äger rum. Omfattningen av de tjänster som ska tillhandahållas under ramavtalets löptid uppskattas till cirka 90 utbildningstillfällen. Närmare uppgifter om innehållet i delen återfinns i upphandlingsdokumenten.
Del 4-COSEC-BE
Utbildning i säkerhetskontroller i Belgien
Dessa grundläggande utbildningskurser och repetitionskurser är avsedda att förvärva och upprätthålla kapaciteten hos parlamentets säkerhetspersonal inom området kontroll av personer, väskor, egendom och fordon. Om inte annat anges måste deltagarna erhålla ett intyg som erkänns av nationella myndigheter. Omfattningen av de tjänster som ska tillhandahållas under ramavtalets löptid uppskattas till cirka 215 utbildningstillfällen. Närmare uppgifter om innehållet i delen återfinns i upphandlingsdokumenten.
Del 5-COSEC-FR
Utbildning i säkerhetskontroller i Frankrike
Dessa grundläggande utbildningskurser och repetitionskurser är avsedda att förvärva och upprätthålla kapaciteten hos parlamentets säkerhetspersonal inom området kontroll av personer, väskor, egendom och fordon. Om inte annat anges måste deltagarna erhålla ett intyg som erkänns av nationella myndigheter. Omfattningen av de tjänster som ska tillhandahållas under ramavtalets löptid uppskattas till cirka 73 utbildningstillfällen. Närmare uppgifter om innehållet i delen återfinns i upphandlingsdokumenten.
Del 6-COSEC-LU
Utbildning i säkerhetskontroller i Luxemburg
Dessa grundläggande utbildningskurser och repetitionskurser är avsedda att förvärva och upprätthålla kapaciteten hos parlamentets säkerhetspersonal inom området kontroll av personer, väskor, egendom och fordon. Om inte annat anges måste deltagarna erhålla ett intyg som erkänns av nationella myndigheter. Omfattningen av de tjänster som ska tillhandahållas under ramavtalets löptid uppskattas till cirka 80 utbildningstillfällen. Närmare uppgifter om innehållet i delen återfinns i upphandlingsdokumenten.
Del 7-PROTEC-BE
Utbildning i fysiskt skydd i Belgien
Syftet med dessa kurser är att förvärva och upprätthålla kapaciteten hos parlamentets säkerhetspersonal när det gäller att upptäcka, undvika, hantera och i möjligaste mån neutralisera en fysisk attack. Om inte annat anges måste framgångsrika deltagare erhålla ett certifikat som erkänns av nationella myndigheter. Omfattningen av de tjänster som ska tillhandahållas under ramavtalets löptid uppskattas till cirka 225 utbildningstillfällen. Närmare uppgifter om innehållet i delen återfinns i upphandlingsdokumenten.
Del 8-PROTEC-FR
Utbildning i fysiskt skydd i Frankrike
Syftet med dessa kurser är att förvärva och upprätthålla kapaciteten hos parlamentets säkerhetspersonal när det gäller att upptäcka, undvika, hantera och i möjligaste mån neutralisera en fysisk attack. Om inte annat anges måste framgångsrika deltagare erhålla ett certifikat som erkänns av nationella myndigheter. Omfattningen av de tjänster som ska tillhandahållas under ramavtalets löptid uppskattas till cirka 65 utbildningstillfällen. Närmare uppgifter om innehållet i delen återfinns i upphandlingsdokumenten.
Del 9-PROTEC-LU
Utbildning i fysiskt skydd i Luxemburg
Syftet med dessa kurser är att förvärva och upprätthålla kapaciteten hos parlamentets säkerhetspersonal när det gäller att upptäcka, undvika, hantera och i möjligaste mån neutralisera en fysisk attack. Om inte annat anges måste framgångsrika deltagare erhålla ett certifikat som erkänns av nationella myndigheter. Omfattningen av de tjänster som ska tillhandahållas under ramavtalets löptid uppskattas till cirka 65 utbildningstillfällen. Närmare uppgifter om innehållet i delen återfinns i upphandlingsdokumenten.
Del 10-VOLON-BE
Utbildning för evakueringsvolontärer i Belgien
Syftet med dessa kurser är att förvärva och upprätthålla kapaciteten hos parlamentets frivilliga personal så att de kan reagera korrekt i händelse av en olycka och/eller en evakuering i arbetslokalerna. Omfattningen av de tjänster som ska tillhandahållas under ramavtalets löptid uppskattas till cirka 340 utbildningstillfällen. Närmare uppgifter om innehållet i delen återfinns i upphandlingsdokumenten.
Del 11-VOLON-FR
Utbildning för frivillig evakueringspersonal i Frankrike
Syftet med dessa kurser är att förvärva och upprätthålla kapaciteten hos parlamentets frivilliga personal så att de kan reagera korrekt i händelse av en olycka och/eller en evakuering i arbetslokalerna. Omfattningen av de tjänster som ska tillhandahållas under ramavtalets löptid uppskattas till cirka 30 utbildningstillfällen. Närmare uppgifter om innehållet i delen återfinns i upphandlingsdokumenten.
Del 12-VOLON-LU
Utbildning för frivillig evakueringspersonal i Luxemburg
Syftet med dessa kurser är att förvärva och upprätthålla kapaciteten hos parlamentets frivilliga personal så att de kan reagera korrekt i händelse av en olycka och/eller en evakuering i arbetslokalerna. Omfattningen av de tjänster som ska tillhandahållas under ramavtalets löptid uppskattas till cirka 60 utbildningstillfällen. Närmare uppgifter om innehållet i delen återfinns i upphandlingsdokumenten.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 182-436031
Meddelande om upphandling
18/09/2020 00:00