Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Dokument avseende vägledning och bästa praxis för EU:s djurparksdirektiv (titeln...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
08/05/2012
Sista anbudsdag:
21/06/2012
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENV.B.3/SER/2012/0022
Dokument avseende vägledning och bästa praxis för EU:s djurparksdirektiv (titeln som publicerades i förhandsmeddelande EUT S 32-050777 den 16.2.2012 var: ”Genomförande av EU:s djurparksdirektiv – vägledning och bästa praxis”).
Syftet är att utarbeta ett dokument för vägledning och bästa praxis för djurparksdirektivet med särskild hänsyn till bestämmelserna som anges i artikel 3 i direktivet. Det vägledande dokumentet ska bestå av en grundlig, operativt utförlig och vetenskapligt grundad samling och sammanfattning av relevant information för att tillhandahålla ett omfattande, aktuellt referensdokument för att stödja praktiker och medlemsstater vid genomförandet av djurparksdirektivets anda och krav. Utarbetande av det vägledande dokumentet kräver nära förbindelser med berörda intressenter. För detta syfte, och för att säkerställa att alla relevanta sektorer är representerade, ska uppdragstagaren upprätta en liten samverkansgrupp av intressenter som involverar representanter från nyckelintressen, inbegripet medlemsstaterna, som ska tillhandahålla råd och stöd vid utarbetandet av vägledningen. Mot slutet av kontraktet, och baserat på ett textuellt utkast till det vägledande dokumentet, ska uppdragstagaren anordna ett samrådsmöte som involverar berörda myndigheter i medlemsstaterna och grupper av nyckelintressenter.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
08/05/2012 00:00
Ingen text
21/06/2012 16:00
05/07/2012 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2012/S 88-143616 Meddelande om upphandling 08/05/2012 00:00