Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tjänster avseende juridisk rådgivning i Easas lokaler, samt tillhör...
Upphandlande myndighet:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Publiceringsdatum i TED:
24/09/2020
Sista anbudsdag:
28/10/2020
Status:
Stängd
Information
EASA.2020.HVP.09
Ramavtal för tjänster avseende juridisk rådgivning i Easas lokaler, samt tillhörande tjänster
Easa är part i avtal om leasing av en kontorsbyggnad och parkeringsplats i Köln (Tyskland), samt kontorsutrymmen i Bryssel (Belgien). Easa behöver juridisk rådgivning och ytterligare stöd vid hanteringen av alla rättsliga frågor, som kan uppstå rörande dess hyressituation och byråns lokaler. Upphandlingen är uppdelad i 2 delar. Stöd erfordras i synnerhet inom områdena för tysk (del 1) eller belgisk (del 2) kommersiell äganderätt, hyresrätt, skatterätt med anknytning till hyresavtal, avtalsrätt, stöd före tvister och vid tvister.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
2
Ramavtal
https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
675,000.00 EUR
79110000
Villkor för deltagande
Registrering eller motsvarande bevis/intyg (från minst 3 advokater) som styrker rätten/rätten att uppträda som advokat i domstolarna i Tyskland (del 1)/Belgien (del 2). Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
24/09/2020 00:00
28/10/2020 15:00
30/10/2020 11:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Juridisk rådgivning avseende Easas lokaler och tillhörande tjänster (tysk lagstiftning)
För del 1 krävs stöd, rådgivning och (vid behov) representation av byrån, i synnerhet inom områdena för tysk kommersiell äganderätt, hyresrätt, skatterätt med anknytning till hyresavtal, avtalsrätt, stöd inför tvister och vid tvister.
Del 2
Juridisk rådgivning avseende Easas lokaler och tillhörande tjänster (belgisk lag)
För del 2 erfordras stöd i synnerhet inom områdena för belgisk kommersiell äganderätt, hyresrätt, skatterätt med anknytning till hyresavtal, avtalsrätt, stöd inför tvister och vid tvister.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 186-448081
Meddelande om upphandling
24/09/2020 00:00