Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Byggentreprenad avseende utvidgning av EUIPO:s campus i Alicante
Upphandlande myndighet:
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)
Publiceringsdatum i TED:
26/01/2021
Sista anbudsdag:
01/03/2021
Status:
Stängd
Information
AO/012/20
Byggentreprenad avseende utvidgning av EUIPO:s campus i Alicante
Syftet med denna upphandling är att tilldela ett direktkontrakt för genomförandet av arbeten avseende utvidgning av EUIPO:s campus, som ska genomföras på grundval av det projekt som ingår i de tekniska specifikationerna.
Bygg- och anläggningskontrakt
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Lägsta pris
2544000.00 EUR
2544000.00 EUR
45200000
ES521
Villkor för deltagande
– Bevis om registrering i ett relevant handels- eller yrkesregister som utfärdats av de behöriga myndigheterna i staten.– Särskilt godkännande som gör det möjligt för ekonomiska aktörer att utföra kontrakt av detta slag i det land där de är etablerade. Den ekonomiska aktör som tilldelas kontraktet ska, innan kontraktet undertecknas av den upphandlande myndigheten, tillhandahålla bevis på att denne är registrerad i registret över klassificerade uppdragstagare och företag (Registro de Contratista y Empresas clasificadas - REA).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
26/01/2021 00:00
01/03/2021 13:00
03/03/2021 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 017-037844
Meddelande om upphandling
26/01/2021 00:00