Uppgifter om anbudsinfordringar

La date limite de remise des offres est reportée au 25/01/2021 à 16h00. La séance d'ouverture des offres est fixée au 26/01/2021 à 10h00. Voir le rectificatif à l'avis de marché publié dans le Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 227-555211
Rubrik:
Organisation, utförande och utveckling av pedagogiska utbildningar för utbildnin...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Human Resources and Security (HR)
Publiceringsdatum i TED:
20/11/2020
Sista anbudsdag:
25/01/2021
Status:
Stängd
Information
HR/2020/OP/0018
Organisation, utförande och utveckling av pedagogiska utbildningar för utbildningspersonal vid Centre de la petite enfance (CPE)
På uppdrag av OIB (Infrastruktur- och logistikbyrån – Bryssel) ska utbildningspersonal på daghem, fritidshem och förskolor samt psykopedagoger utföra olika uppdrag för barn i åldrarna 0–12. Alla innehar yrkeskvalifikation som erkänns inom deras aktivitetsområde som gör att de kan uppdatera, utveckla och komplettera kompetenserna som redan köpts in. Inom denna ram söker OIB en grupp utbildare inom de områden som ger stöd till de pedagogiska projekt som ska uppfylla riktlinjerna om kvalitetskod och följa den psykopedagogiska referensramen för att säkerställa kvalitetsomsorg för barn i åldrarna 0–12. Gruppen ska således i första hand inneha expertis inom området och i andra hand ha en nivå av pedagogisk expertis och kommunikationskompetens som säkerställer att deras kunskap förs vidare på ett bra sätt.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
Ramavtal
555870.00 EUR
80000000
Villkor för deltagande
Se den internetadress som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
20/11/2020 00:00
25/01/2021 16:00
26/01/2021 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Allmänna pedagogiska utbildningar
Allmänna pedagogiska utbildningar.
Del 2
Pedagogiska utbildningar Pikler Lóczy
Pedagogiska utbildningar Pikler Lóczy.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 251-627018
Rättelse
24/12/2020 00:00
2020/S 227-555211
Meddelande om upphandling
20/11/2020 00:00