Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillträdessystem för nätverksinvesteringar och affärsmodeller i Europa – SMART 2...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publiceringsdatum i TED:
20/06/2015
Sista anbudsdag:
13/08/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
SMART 2015/0002.
Tillträdessystem för nätverksinvesteringar och affärsmodeller i Europa – SMART 2015/0002
Denna undersökning har följande två mål: För det första ska uppdragstagare tillhandahålla en jämförande analys (benchmark-analys) av effektiviteten och verkningsfullheten hos de huvudsakliga offentliga och privata investeringsmodellerna ur perspektivet för de elektroniska nätverks- och tjänsteleverantörerna samt dessas motsvarande affärsmodeller. Detta ska ske genom en bedömning av investeringsmodellernas socioekonomiska effekter på medellång till lång sikt. Detta ska göras gentemot en uppsättning socioekonomiska referensindikatorer i syfte att möjliggöra konsekventa jämförelser på lokal/regional/nationell nivå för hela Europa. För det andra ska uppdragstagarna kunna tillhandahålla vägledning avseende de tillträdessystem som är mest lämpade för stöd till verkningsfulla investeringsmodeller/affärsmodeller och uppnåendet av EU:s politiska mål. Det senare är tänkt att ske med hjälp av en serie av nyckelutförandeindikatorer och med beaktande av bestämmelserna om tillträdesreglering inom ramen för elektronisk kommunikation.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
20/06/2015 00:00
Ingen text
13/08/2015 16:00
27/08/2015 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 118-212392
Meddelande om upphandling
20/06/2015 00:00