Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal avseende bedömning av regelefterlevnad och studier av rättsliga tjänste...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Publiceringsdatum i TED:
05/11/2020
Sista anbudsdag:
11/01/2021
Status:
Stängd
Information
HOME/2020/OP/0003
Ramavtal avseende bedömning av regelefterlevnad och studier av rättsliga tjänster inom området migration och inrikes frågor
Tillhandahållande av evidensbaserade tjänster för rättslig bedömning i god tid till stöd för GD HOME vid bedömning av efterlevnad eller någon annan typ av rättslig bedömning med anknytning till anmälnings- eller rapporteringsskyldigheter eller information som tas fram på kommissionens eget initiativ, såsom analys av införlivande, överensstämmelse och/eller genomförande av nationella införlivandeåtgärder avseende GD HOME:s regelverk eller bedömning av medlemsstaternas svar på pågående skrivelser om förfaranden som föregår överträdelser och skrivelser om överträdelser eller vid pågående klagomål.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
4,000,000.00 EUR
4,000,000.00 EUR
79000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
79100000
79111000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
05/11/2020 00:00
11/01/2021 16:00
13/01/2021 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 216-528661
Meddelande om upphandling
05/11/2020 00:00