Uppgifter om anbudsinfordringar

The instructions to tenderers have been amended to take into account the new general EU ban on participation of Russian companies in public procurement
Rubrik:
Det östliga partnerskapets investering i anslutningsförmåga (Eastern Partnership...
Upphandlande myndighet:
European Investment Bank (EIB)
Publiceringsdatum i TED:
04/11/2020
Sista anbudsdag:
08/06/2022
Status:
Stängd
Information
AA-010336
Det östliga partnerskapets investering i anslutningsförmåga (Eastern Partnership Investment in Connectivity -- EPIC) -- Ramavtal om stöd för projektplanering för infrastruktur avseende transport
Det östliga partnerskapets investeringar i anslutningsförmåga (Eastern Partnership Investment in Connectivity – EPIC) har som mål att utveckla ett program för rådgivning och tekniskt stöd för att hjälpa länder inom det östliga partnerskapet att planera, förbereda och genomföra infrastrukturprojekt med anknytning till det transeuropeiska transportnätet (Trans-European Network for Transport – TEN-T) i enlighet med bästa internationella praxis och kraven från länderna, EU och internationella finansinstitut. Ramavtalet i fråga kommer att omfatta tillhandahållande av tekniskt stöd för framställning av högkvalitativa undersökningar och dokumentation med anknytning till planering och utarbetande av projekt för transportinfrastruktur (t.ex. förberedande genomförbarhetsstudier, SEA, genomförbarhetsstudier, säkerhetsrevisioner, ESIA, preliminär projektering), stöd till utvalda aspekter av projektgenomförande samt kommunikationsåtgärder.
Tjänster
Begränsad
Stängd
Markerad
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
10200000.00 EUR
10200000.00 EUR
71356200
MA09
00
Additional CPV Supplementary CPV
71322000
71311230
71311220
71335000
71313400
Milstolpar
04/11/2020 00:00
08/06/2022 12:00
22/02/2021 12:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 010-015592
Rättelse
15/01/2021 00:00
2020/S 247-609372
Rättelse
18/12/2020 00:00
2020/S 215-525906
Meddelande om upphandling
04/11/2020 00:00