Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning avseende stöd till den proportionerliga ökningen av innovation inom...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publiceringsdatum i TED:
24/06/2015
Sista anbudsdag:
13/07/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
SMART 2015/0039.
Undersökning avseende stöd till den proportionerliga ökningen av innovation inom området för ett aktivt och hälsosamt åldrande – SMART 2015/0039
— Att analysera ramen för proportionerlig ökning av innovation inom Europeiskt innovationspartnerskap för aktivt och hälsosamt åldrande (genom stöd till regioner som deltar eller som är redo att bedriva arbete avseende utveckling eller utbyggnad av innovation).— Att analysera andra innovationsdrivna sektorer som med gott resultat hanterat utmaningar avseende proportionerlig ökning.— Att fastställa viktiga framgångsfaktorer från sådana sektorer som kan tillämpas till stöd för den proportionerliga ökningen av innovation inom området för ett aktivt och hälsosamt åldrande.De utlösande ekonomiska faktorerna bakom framgångsrik proportionerlig ökning ska även undersökas i detalj med avseende på hela innovationslivscykeln, från utveckling av lösningar till marknaden. Undersökningen ska fastställa de regleringsmässiga, politiska och kommersiella förutsättningarna för ett ökat investeringsflöde till innovativa lösningar på området för ett aktivt och hälsosamt åldrande ur såväl perspektivet för investerare inom den privata sektorn som för offentlig investering. Fokus ska läggas på underlättandet av överföring och genomförande av god praxis med styrkta konkreta resultat och fördelar. Det är viktigt att lära sig av de mest avancerade pionjärerna vad som bör göras, men även vad som inte bör göras. Upprättandet av kunskapsnätverk som på ett högst pragmatiskt sätt möjliggör utbyte av kunskap, bästa praxis eller erfarenhet och som inkluderar bidrag från övriga regioner inom ramen för Europeiskt innovationspartnerskap för aktivt och hälsosamt åldrande och från externa riktmärken (övriga sektorer inbegripet investeringssektorer) kan vara ett sätt att uppnå detta. Dessa kunskapsnätverk ska förkorta inlärningskurvan för de som är i färd med att anta eller genomföra god praxis och säkerställa att problem som uppstår inom 1 område inte återkommer inom andra områden.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
24/06/2015 00:00
Ingen text
13/07/2015 16:00
28/07/2015 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 119-216341
Meddelande om upphandling
24/06/2015 00:00