Uppgifter om anbudsinfordringar

See updated version of Tender specifications Part 1 point 2.2 Rules on Access to procurement
Rubrik:
Tillhandahållande av tjänster för kvalitetssäkring och jämförande juridisk forsk...
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Publiceringsdatum i TED:
23/12/2020
Sista anbudsdag:
04/02/2021
Status:
Stängd
Information
EASO/2020/816
Tillhandahållande av tjänster för kvalitetssäkring och jämförande juridisk forskning till förmån för MedCOI
Del 1: Externa kvalitetsgranskningar/kontroller avseende MedCOI.Del 2: Undersökningar av användartillfredsställelse och övergripande kvalitetsgranskning av tjänster som tillhandahålls av MedCOI.Del 3: Policyforskning/analys av statlig praxis och rättspraxis med anknytning till MedCOI.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
3
Ramavtal
https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
425,000.00 EUR
73000000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
23/12/2020 00:00
04/02/2021 16:00
05/02/2021 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Del 1: Externa kvalitetsgranskningar/kontroller avseende MedCOI
Del 1 avser kontrollforskning i ursprungsländer och kontrollrapporter för två typer av underliggande rapporter från Easos MedCOI-sektor:• Enskilda förfrågningar/svar om medicinsk tillgänglighet: korta och strikt medicinska rapporter (i de flesta fall 1 till 5 sidor) om medicinska behandlingsalternativ och medicineringsalternativ i ett specifikt land för ett specifikt enskilt fall.• Enskilda förfrågningar/svar om tillgänglighet: korta rapporter (i de flesta fallen 1 till 5 sidor) om huvudsakligen ekonomisk tillgång till specifika behandlingar och medicineringsalternativ i ett visst land, t.ex. priser på läkemedel, behandlingar och täckningsalternativ för en viss individ.
Del 2
Del 2 avser undersökningar av tillfredsställelse och intervjuer (och tillhörande rapporter med resultat) med användare och personal vid MedCOI samt granskning av befintliga interna och externa kvalitetsrelaterade åtgärder.
Del 2 avser undersökningar av tillfredsställelse och intervjuer (och tillhörande rapporter med resultat) med användare och personal vid MedCOI samt granskning av befintliga interna och externa kvalitetsrelaterade åtgärder.
Del 3
Del 3: Policyforskning/analys av statlig praxis och rättspraxis med anknytning till MedCOI
Del 3 avser forskning och rapporter om statlig praxis och rättspraxis med anknytning till MedCOI.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 250-622833
Meddelande om upphandling
23/12/2020 00:00