Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Framtida hot mot infektionssjukdomar i Europa: En framsynt strategi
Upphandlande myndighet:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Publiceringsdatum i TED:
30/10/2020
Sista anbudsdag:
15/12/2020
Status:
Stängd
Information
OJ/2020/SMS/11516
Framtida hot mot infektionssjukdomar i Europa: En framsynt strategi
Syftet med en EU-omfattande framtidsstudie om (åter)uppkomst av infektionssjukdomar kan bidra till att fastställa och prioritera områden för ECDC:s och medlemsstaternas åtgärder (när det gäller policyutveckling och långsiktig folkhälsoplanering); identifiera befintliga synergier och luckor i folkhälsoberedskapen, fastställa prioriteringar för utbildning och arbetskraftsutveckling; samt fastställa specifika uppföljningsfrågor avseende tillämpad forskning.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
800,000.00 EUR
800,000.00 EUR
73210000
SE
Additional CPV Supplementary CPV
73210000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
30/10/2020 00:00
15/12/2020 16:00
17/12/2020 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 223-547608
Rättelse
16/11/2020 00:00
2020/S 220-539127
Rättelse
11/11/2020 00:00
2020/S 212-515015
Meddelande om upphandling
30/10/2020 00:00