Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning om en marknadsföringsplan för stimulering av anammandet av elektron...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publiceringsdatum i TED:
14/07/2015
Sista anbudsdag:
04/09/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
SMART 2015/0046.
Undersökning om en marknadsföringsplan för stimulering av anammandet av elektronisk identifiering och betrodda tjänster för den digitala inre marknaden – SMART 2015/0046
Syftet med undersökningen är att undersöka de ekonomiska möjligheterna avseende elektronisk identifiering och elektroniska betrodda tjänster inom ramen för en fullt integrerad digital inre marknad på EU-nivå (inbegripet e-förvaltning) och därvid samtidigt beakta den internationella dimension som utgör en väsentlig aspekt av konceptet betrodda tjänster.I detta syfte ska undersökningen, i den utsträckning den tillgängliga budget medger, resultera i en marknadsanalys följd av en marknadsföringsplan som syftar till att stimulera anammandet av elektronisk identifiering och betrodda tjänster till dessas högsta kapacitet. Undersökningen ska som minst utforska marknadssegmentering, värdeerbjudande, spridningskanaler, paketering, leverans enligt sedvanligt tillvägagångssätt och metodik för en marknadsföringsundersökning. Detta inbegriper en marknadsföringsplan för offentliga förvaltningar inom EU i syfte att främja e-förvaltningstjänster som använder sig av elektronisk identifiering och elektroniska betrodda tjänster.Uppdragstagaren ska dock validera sina resultat med 1 eller flera kanalpartner. Uppdragstagaren ska ha kapacitet att involvera viktiga intressenter (utöver att skicka ett frågeformulär till dessa), detta då de intressenter som ska stimuleras ska ha möjlighet att bidra med egen erfarenhet avseende marknadssegmentering, värdeerbjudande etc. I synnerhet kommer uppdragstagaren att behöva samarbeta med GD Informationstekniks kontor för förvaltning av FSE-intressenter med avseende på potentiella intressenter för FSE:s byggstenar för infrastruktur avseende digitala tjänster samt med konsortiet för projektet e-SENS.Slutligen ska undersökningen tillhandahålla en uppsättning av exempel på/mallar för anammande.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
14/07/2015 00:00
Ingen text
04/09/2015 16:00
21/09/2015 15:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 133-244629
Meddelande om upphandling
14/07/2015 00:00