Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av tolkningstjänster för konferenser och evenemang, inbegripet...
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Publiceringsdatum i TED:
07/12/2020
Sista anbudsdag:
21/01/2021
Status:
Stängd
Information
EASO/2020/820
Tillhandahållande av tolkningstjänster för konferenser och evenemang, inbegripet fjärrtolkning, som anordnas i och utanför Malta samt hyra av relevant tolkningsutrustning
Syftet med denna anbudsinfordran är tillhandahållande av tolkningstjänster för konferenser och evenemang, inbegripet fjärrtolkning, som anordnas i och utanför Malta samt hyra av relevant tolkningsutrustning för mobil- eller fjärrtolkning.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://easo.europa.eu/
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
3,500,000.00 EUR
3,500,000.00 EUR
79540000
EE / DE / BE / FI / BG / DK / EL / LT / HR / IS / AL / IT / FR / HU / ES / AT / CY / CZ / IE / LI
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
07/12/2020 00:00
21/01/2021 16:00
22/01/2021 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 238-587094
Meddelande om upphandling
07/12/2020 00:00