Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
ENER/D2/2020-377 Undersökning om system för klassificering av radioaktivt avfall...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
17/12/2020
Sista anbudsdag:
02/02/2021
Status:
Stängd
Information
ENER/LUX/2020/OP/0027
ENER/D2/2020-377 Undersökning om system för klassificering av radioaktivt avfall i Europeiska unionen
Enligt artikel 14.2 b i rådets direktiv 2011/70/Euratom ska Europeiska kommissionen avge rapport till Europaparlamentet och rådet om inventering av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle som förekommer på gemenskapens territorium samt om framtidsutsikter baserat på medlemsstaternas rapporter. Medlemsstaterna använder olika klassificeringssystem för radioaktivt avfall.Det allmänna syftet med denna undersökning är att analysera aktuell relevans av klassificeringssystemet för radioaktivt avfall enligt definitionen i rekommendationen av den 15 september 1999 om ett klassificeringssystem för fast radioaktivt avfall (SEC(1999) 1302 slutlig), 1999/669/EG, Euratom.Syftet är att utforma genomförbara åtgärder för att förse medlemsstaterna och kommissionen med ett verktyg, t.ex. ett rekommenderat klassificeringssystem, för att upprätta en säker EU-inventering av radioaktivt avfall för att maximera transparens avseende processerna för hantering av radioaktivt avfall för europeiska beslutsfattare och medborgare.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
85140000
LU
Additional CPV Supplementary CPV
85140000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
17/12/2020 00:00
02/02/2021 16:00
03/02/2021 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 246-609151
Meddelande om upphandling
17/12/2020 00:00