Uppgifter om anbudsinfordringar

Please see the updated Q&A, for clarification on the financial tender.
Rubrik:
Analys, utveckling och rådgivning inom området avseende resurser för onlineläran...
Upphandlande myndighet:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Publiceringsdatum i TED:
18/11/2020
Sista anbudsdag:
18/01/2021
Status:
Stängd
Information
OJ/2020/PHF/11423
Analys, utveckling och rådgivning inom området avseende resurser för onlinelärande för ECDC
Detta kontrakt fastställer ramen, inom området analys, utveckling och rådgivning inom området inlärningstillgångar online för ECDC, för specifika kontrakt inom ramen för vilka ECDC kommer att begära resultat inom ett eller flera av de tre arbetspaketen.Arbetspaket 1: tillhandahållande av analys, vägledning och utbildning/workshop för att ytterligare utforska befintliga och nya områden för digitalt lärande. Målgruppen för dessa verksamheter avseende analys, vägledning och utbildning/workshop är ECDC:s personal och intressenter.Arbetspaket 2: Utveckling av inlärningsresurser online såsom eLearning-kurser (blandade och fristående), eLearning-piller (mikroinlärning), handledningar och pedagogiska animationer om folkhälsorelaterade ämnen. ECDC kommer att tillhandahålla innehållet i produkterna och expertsakkunskapens innehåll.Arbetspaket 3: Rådgivning om bästa praxis för onlineutbildning för att förbättra ECDC:s processer för att skapa, underhålla, leverera och arkivera onlineutbildningsverksamhet (högst 10 % av ramavtalet).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
1,200,000.00 EUR
1,200,000.00 EUR
85000000
SE
Additional CPV Supplementary CPV
80000000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
18/11/2020 00:00
18/01/2021 16:00
20/01/2021 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 225-552092
Meddelande om upphandling
18/11/2020 00:00