Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning om energisubventioner och andra statliga ingripanden i EU
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
24/12/2020
Sista anbudsdag:
08/02/2021
Status:
Stängd
Information
ENER/2020/OP/0030
Undersökning om energisubventioner och andra statliga ingripanden i EU
Varje år måste kommissionen utarbeta och offentliggöra en årlig rapport om övervakning av energisubventioner och mer specifikt subventioner till fossila bränslen, i enlighet med artikel 35 punkt 2 i förordning (EU) 2018/1999 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder. Denna rapport måste antas senast den 31 oktober varje år.Eftersom utarbetandet av denna rapport kräver intensiv datainsamling, validering och analytisk kompetens i de 27 EU-medlemsstaterna måste GD ENER involvera/förlita sig på lokala dataleverantörer i EU:s medlemsstater för att utföra dessa uppgifter.Utöver uppdatering av data ska uppdragstagaren även ge en uppskattning av effekterna av Covid-19-pandemin på utvecklingen av energisubventioner (subventioner för fossila bränslen och förnybara energikällor) under 2020. Dessutom måste en kort beskrivning av de rättsliga definitionerna av subventioner och de senaste åtgärderna och planerna för att fasa ut dem ingå i inventeringen.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
300000.00 EUR
300000.00 EUR
79314000
00
Additional CPV Supplementary CPV
79314000
79300000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
24/12/2020 00:00
08/02/2021 16:00
09/02/2021 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 251-627004
Meddelande om upphandling
24/12/2020 00:00