Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av tjänster avseende flytt, godshantering, och tillhörande tjä...
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Publiceringsdatum i TED:
23/12/2020
Sista anbudsdag:
22/02/2021
Status:
Stängd
Information
06B50/2020/M076
Tillhandahållande av tjänster avseende flytt, godshantering, och tillhörande tjänster i Luxemburg
Upphandlingen avser tillhandahållande av flyttjänst, godshantering och tillhörande tjänster för Europaparlamentets byggnadskomplex i Luxemburg. Uppdragstagaren åtar sig att emellanåt, på Europaparlamentets begäran, ställa en utvändigt placerad lyftanordning till förfogande för lastning och avlastning av varor.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
79620000
LU00
Villkor för deltagande
Registrering i yrkes- eller handelsregistret och/eller särskilt tillstånd i etableringslandet eller medlem i en branschorganisation.
— Formuläret för finansiell information beträffande de 2 senaste räkenskapsåren för vilka årsbokslut har upprättats;— lägsta omsättning avseende de två senaste räkenskapsåren för vilka årsbokslut upprättats (kumulativt vid grupperingar) i synnerhet årsomsättning om lägst 1 000 000 EUR inom området som upphandlingen avser;– ansvarsförsäkring för verksamheten enligt praxis på lämplig nivå i den aktuella sektorn.
— redovisning (årsrapport) för de två senaste avslutade räkenskapsåren;— Försäkringsavtal.
— Anbudsgivaren ska ha minst tre års erfarenhet inom tjänster som liknar de som krävs för upphandlingen i fråga.
— En förteckning över de huvudsakliga tjänster och leveranser som tillhandahållits under de tre senaste åren, med uppgift om mängd, datum och offentliga eller privata kunder, jämte dessas utlåtanden.
Milstolpar
23/12/2020 00:00
22/02/2021 12:00
23/02/2021 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2020/S 250-622856
Meddelande om upphandling
23/12/2020 00:00