Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Konsekvensundersökning av miljösteget Euro 5 för fordon i kategori L
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publiceringsdatum i TED:
25/06/2015
Sista anbudsdag:
07/08/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
465/PP/GRO/IMA/15/11825.
Konsekvensundersökning av miljösteget Euro 5 för fordon i kategori L
För godkännande av ett fordon i kategori L behöver bland annat ett antal miljöprovningar göras och provningsresultaten ska rapporteras till godkännandemyndigheten för att validera att miljöprestandan hos en fordonstyp i kategori L överensstämmer med de minimikrav som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 och dess delegerade akter och genomförandeakter, innan det släpps ut på marknaden och registreras.Undersökningen ska dessutom även bedöma om det är möjligt och kostnadseffektivt att införa provningskrav för överensstämmelse i drift, utsläppskrav utanför cykeln och ett särskilt utsläppsgränsvärde för partikelantal för vissa (under-)kategorier. På grundval av resultaten av undersökningen bör kommissionen överväga att lägga fram ett förslag om att införa dessa nya aspekter i den framtida typgodkännandelagstiftning som blir tillämplig efter de etapper som föreskrivs i den nuvarande förordningen.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
25/06/2015 00:00
Ingen text
07/08/2015 23:59
14/08/2015 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 120-218766
Meddelande om upphandling
25/06/2015 00:00