Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till Europeiska kommissionens politik för stora rovdjur inom ramen för habi...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
18/05/2012
Sista anbudsdag:
03/07/2012
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENV.B.3/SER/2012/0026
Stöd till Europeiska kommissionens politik för stora rovdjur inom ramen för habitatdirektivet.
Uppdragstagaren kommer att stödja kommissionen i utarbetandet av ett EU-initiativ för bevarande och hållbar förvaltning av stora rovdjursarter.I detta initiativ kommer bevarandestatusen för populationer av stora rovdjur i Europa att granskas. En sammanfattning kommer att göras och slutsatser att dras från nära 70 ”LIFE Nature”-projekt och från några relevanta fall av klagomål gällande stora rovdjur. I initiativet ska möjliga svårigheter och brister fastställas och undersökas liksom god praxis för medlemsstaternas tillämpning av kommissionens riktlinjer för förvaltning av stora rovdjur på populationsnivå. Initiativet kommer att täcka relevansen hos metoder för konfliktlösning/konfliktminimering som utvecklats av samhällsvetare samt god praxis som kan tillämpas på konfliktsituationer mellan människor och stora rovdjur. I syfte att fastställa likheter mellan handlingsplaner och faktorer för en dialog med intressenter, kommer initiativet att innebära utformning av ett övergripande dokument och annat material för diskussion med intressenter och ska fungera som stöd för anordnandet av ett seminarium.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
18/05/2012 00:00
Ingen text
03/07/2012 16:00
18/07/2012 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2012/S 94-154452
Meddelande om upphandling
18/05/2012 00:00