Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Gemensamma stödtjänster för utnyttjande av forskningsresultat
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Publiceringsdatum i TED:
23/05/2015
Sista anbudsdag:
06/07/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
2015/RTD/J5/OP/PP-02682-2015-CSSERR.
Gemensamma stödtjänster för utnyttjande av forskningsresultat
Kommissionen önskar upprätta ett ramavtal för tjänster för tjänster på begäran till kommissionen avseende stöd till mottagare gällande följande åtgärder:— Indirekta åtgärder (projekt) inom ramen för den europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration.— Åtgärder inom ramen för ramprogrammet för forskning och innovation – Horisont 2020.Syftet med biståndet är att förbättra utnyttjandet av projektresultaten (särskilt genom kommersialisering av dessas resultat) och stödja skydd av immateriella rättigheter. Målsättningen med denna infordran är att maximera forskningsresultaten genom att hjälpa till att utnyttja resultaten och gå bortom de intressen som representeras av projektdeltagarna. För detta ändamål har 4 tjänster utformats. Dessa ska fastställa och ta itu med de hinder och möjligheter som projektet står inför. Dessa kan vara interna hinder, såsom divergerande förväntningar eller avsikter bland projektpartner (risk för intressekonflikt), och externa hinder, som rättsliga eller normativa influenser, marknadsutveckling, utveckling av annan teknik för att åtgärda samma problem eller som riktar sig till samma marknad, brist på utbildning, brist på acceptans i samhället och brist på möjligheter, såsom bidragande till utformning av nya standarder, svårigheter att attrahera investeringar etc. Dessa hinder och möjligheter är kopplade till projektets tekniska mognadsnivå, och detta gäller även tjänsterna:— TRL 3 (experimentellt konceptbevis): analys av risker med utnyttjande, att hitta en väg till marknaden, risker och sätt att begränsa dessa risker, inbegripet patentering.— TRL 4 (teknik som godkänts i lab): förmedlings- och pitchningsevenemang där ett projekt presenterar sitt resultat till potentiella användare och investerare för att attrahera stöd för uppföljning.— TRL 5 (teknik som godkänts i en bransch som liknar relevant miljö): seminarium för utnyttjandestrategi, affärsplanutveckling. Affärsplansutvecklingen är även tillgänglig för alla projekt som har framskridit 2 nivåer under projektets gång, till exempel om forskningen inom TRL 6 (teknik som godkänts i en bransch som liknar relevant miljö) till TRL 8 (komplett och kvalificerat system). Dessa tjänster hjälper projekt på denna nivå att utveckla en strategi för utnyttjande och en affärsplan som kan rymma denna strategi.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
23/05/2015 00:00
Ingen text
06/07/2015 23:59
13/07/2015 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 099-178301
Meddelande om upphandling
23/05/2015 00:00