Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Multipla ramavtal i kaskadform för tillhandahållande av förberedande granskande,...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Energy (ENER)
Publiceringsdatum i TED:
06/08/2021
Sista anbudsdag:
07/10/2021
Status:
Stängd
Information
ENER/2021/OP/0004
Multipla ramavtal i kaskadform för tillhandahållande av förberedande granskande, studier avseende konsekvensanalys, tekniskt stöd avseende produktrelaterad energieffektivitetspolitik och konsumentorienterade studier
Detta nya ramavtal syftar till att tillhandahålla förberedande granskande studier och tekniskt stöd för de olika faserna av politikutveckling till stöd för produktrelaterad energieffektivitetspolitik, inbegripet, men inte begränsat till, ekodesign, energimärkning och däckmärkning. Dessutom ska tjänsterna tillhandahålla konsumentorienterade studier (dvs. beteendestudier) med anknytning till konsumentaspekter av produkt- och byggnadsrelaterad politik, såsom (men inte begränsat till) energimärkning, däckmärkning, energicertifikat (EPC) och indikator för smart beredskap (SRI).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
2
Ramavtal
7000000.00 EUR
73000000
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
06/08/2021 00:00
07/10/2021 16:00
08/10/2021 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Förberedande, granskande, och konsekvensmässig analys samt tekniskt stöd
Förberedande undersökningar, granskande studier och konsekvensanalys samt tekniskt stöd avseende produktrelaterad energieffektivitetspolitik.
Del 2
Konsumentorienterade undersökningar
Konsumentorienterade studier för förståelse av produkt- och byggnadsrelaterad energieffektivitetspolitik.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 151-398625
Meddelande om upphandling
06/08/2021 00:00