Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Administrativt och tekniskt stöd för genomförandet av del 3 – Straffrättslig rea...
Upphandlande myndighet:
European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL)
Publiceringsdatum i TED:
16/03/2021
Sista anbudsdag:
30/04/2021
Status:
Stängd
Information
CEPOL/PR/OP/2021/001
Administrativt och tekniskt stöd för genomförandet av del 3 – Straffrättslig reaktion inom ramen för CT INFLOW-projektet
Cepol strävar efter att genomföra den del av projektet som rör straffrättsliga åtgärder mot terrorism i Mellanöstern och Nordafrika (CT INFLOW) genom en specialiserad enhet. Den specialiserade enheten ska ha trovärdig styrkt erfarenhet av kapacitetsuppbyggnad för rättssektorn i tredjeländer. De åtgärder som genomförs måste leda till förbättrade straffrättsliga system som kan samarbeta regionalt och internationellt för att erbjuda sina medborgare säkerhet samtidigt som efterlevnaden av internationell rätt, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen säkerställs.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/working-with-cepol/procurement
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
1,400,000.00 EUR
1,400,000.00 EUR
80500000
HU
Additional CPV Supplementary CPV
79997000
79400000
73000000
79996000
79000000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
16/03/2021 00:00
30/04/2021 10:30
03/05/2021 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 052-129737
Meddelande om upphandling
16/03/2021 00:00