Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Utbildning i förebyggande av brand i Luxemburg (del 1) och första hjälpen i Brys...
Upphandlande myndighet:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Publiceringsdatum i TED:
04/04/2015
Sista anbudsdag:
01/06/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
OIL/06/PO/2015/016.
Utbildning i förebyggande av brand i Luxemburg (del 1) och första hjälpen i Bryssel (del 2 och 3)
Kontraktet syftar till tillhandahållande av— tjänster avseende teoretisk och praktisk utbildning om förebyggande av brandrisker – Luxemburg (del 1),— utbildningstjänster avseende första hjälpen i yrkeslivet – Bryssel (del 2),— utbildningstjänster avseende första hjälpen (till spädbarn och barn) till förmån för personal som arbetar vid daghemmen – Bryssel (del 3).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
04/04/2015 00:00
Ingen text
01/06/2015 16:00
08/06/2015 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Tjänster avseende teoretisk och praktisk utbildning om förebyggande av brandrisker – Luxemburg
Tjänster avseende teoretisk och praktisk utbildning till förmån för personal vid institutionerna i Luxemburg. Dessa tjänster är avsedda för medlemmar av arbetsgrupper för förebyggande och första insats samt gruppledare av arbetsgrupper för första insats.
Del 2
Utbildningstjänster avseende första hjälpen i yrkeslivet – Bryssel
Grundläggande utbildning och repetition i syfte att uppfylla de lagstadgade förpliktelserna i enlighet med Belgiens lag av den 4.8.1996 om arbetstagares välbefinnande vid utförandet av sitt arbete samt tillhörande exekutiva beslut, i synnerhet koden om välbefinnande på arbetsplatsen, avdelning I, kapitel VI, ”Första hjälpen”.
Del 3
Utbildningstjänster avseende första hjälpen (till spädbarn och barn) till förmån för personal som arbetar vid daghemmen – Bryssel
Grundläggande utbildning och repetition i syfte att uppfylla de lagstadgade förpliktelserna i enlighet med— ”Ministerieel besluit betreffende het attest van een basisopleiding levensreddend handelen bij kinderen voor onthaalouders en personeel in kinderopvangvoorzieningen” (ministerdekret om grundläggande utbildning i livräddning för dagbarnvårdare och daghemspersonal) från den flamländska regeringen av den 26.2.2009,— ”Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22.11.2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten” (ministerdekret om genomförande av artiklarna 8, 11, 40, 43 och 73 i godkännandebeslutet av den 22.11.2013 om kvalifikationer och certifikat) från den flamländska regeringen av den 27.2.2014,samt kraven från organisationen ”Kind & Gezin”.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 067-117245
Meddelande om upphandling
04/04/2015 00:00