Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tillhandahållande av makroekonomiska och finansiella data
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Economic and Financial Affairs (ECFIN)
Publiceringsdatum i TED:
01/03/2021
Sista anbudsdag:
14/04/2021
Status:
Stängd
Information
ECFIN/2021/OP/0001
Tillhandahållande av makroekonomiska och finansiella data
Ramavtal för tillhandahållande av makroekonomiska och finansiella data med global täckning, i synnerhet nationalräkenskaper, offentliga finanser, makroekonomiska prognoser avseende nyckelindikatorer, undersökning om företags framtidstro, konsumentförtroende, statistik avseende industrisektorn och tjänstesektorn, andra konjunkturindikatorer, internationella transaktioner, demografi, arbetsmarknad, löner och priser, monetära och finansiella indikatorer, energistatistik, råvaror.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
2,000,000.00 EUR
2,000,000.00 EUR
72319000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79330000
79300000
48463000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
01/03/2021 00:00
14/04/2021 16:00
15/04/2021 14:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 041-101579
Meddelande om upphandling
01/03/2021 00:00