Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Undersökning om Efsas attraktionskraft som arbetsplats och utveckling av Efsas s...
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
04/02/2021
Sista anbudsdag:
08/03/2021
Status:
Stängd
Information
OC/EFSA/HUCAP/2021/01
Undersökning om Efsas attraktionskraft som arbetsplats och utveckling av Efsas strategi för arbetsgivarvarumärke
Efsa vill identifiera en erfaren partner som kan hjälpa myndigheten att förstå varför sökande från vissa medlemsstater inte ansöker om lediga platser hos Efsa (del 1).Hjälpa Efsa att identifiera en partner som kan stödja utvecklingen av dess strategi för arbetsgivarvarumärke (del 2).
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
2
Offentligt kontrakt
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
320000.00 EUR
79414000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
04/02/2021 00:00
08/03/2021 14:30
09/03/2021 14:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Forskningsstudie om Efsas attraktionskraft som arbetsplats
Syftet med forskningsstudien är både att utvärdera byråns attraktionskraft och att förstå vad som motiverar eller hindrar yrkesverksamma från EU att söka sig till Efsa.Motiveringsfaktorerna kommer att behöva mätas objektivt av uppdragstagaren.Resultaten av forskningsstudien är avsedda att användas av Efsa för att stärka dess varumärkessatsningar och kommunikationskanaler i utvalda EU-länder.
Del 2
Utveckling av Efsas strategi för arbetsgivarvarumärke
Med utvecklingen av en ny strategi för arbetsgivarvarumärke och införandet av nya rekryteringssystem vill Efsa uppnå följande mål:– Öka Efsas synlighet som självklar arbetsgivare.Ett starkt arbetsgivarvarumärke kommer att bidra till att upprätthålla och befrämja Efsas image som arbetsplats för framtida sökande samt som referens för livsmedelssäkerhet gentemot EU:s medlemsstater. Det kommer också att hjälpa Efsa att argumentera för vad dess anställda har åstadkommit i världen.Efsa vill bli ”knutpunkten” för yrkesverksamma inom livsmedelssäkerhet, ”den plats där yrkesverksamma vill arbeta tillfälligt eller permanent”.– Förbättra den geografiska fördelning av Efsas anställda.Den nya strategin för arbetsgivarvarumärke kommer att behöva fokusera på Efsas strategier för varumärkesprofilering och spridning i specifika EU-medlemsstater som är av strategisk betydelse för myndigheten och de som Efsa för närvarande lockar mycket få sökande från.– Förbättra omfattningen av Efsas olika rekryteringssystem.Förutom rekrytering av personal som uteslutande arbetar för Efsa erbjuder myndigheten också rekryteringsprogram som gör det möjligt för unga yrkesverksamma och experter att tillfälligt arbeta vid Efsa, ibland vid sidan om deras befintliga anställning. Efsa vill ytterligare finjustera dessa olika system och utveckla nya strategier för att hjälpa de nationaliteter som är underrepresenterade vid Efsa.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 024-057191
Meddelande om upphandling
04/02/2021 00:00