Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Underlättande av gränsöverskridande dataflöden på den digitala inre marknaden: u...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publiceringsdatum i TED:
28/05/2015
Sista anbudsdag:
17/07/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
SMART 2015/0054.
Underlättande av gränsöverskridande dataflöden på den digitala inre marknaden: undersökning om begränsningar avseende lokalisering av data – SMART 2015/0054
1. Huvudsyftet med undersökningen är att analysera rättsliga och icke-rättsliga hinder i medlemsstaternas praxis som hindrar det fria flödet av data inom Europeiska unionen i syfte att bidra till hållbar utveckling av en digital inre marknad.2. Inom ramen för undersökningen ska en metod utarbetas för granskning och kartläggning av de efterlevnadsskyldigheter som anges på olika nivåer (dvs. rättsakter som utfärdats på olika nivåer etc.) inom Europeiska unionen (i alla 28 medlemsstater).3. Inom ramen för undersökningen ska en analytisk ram tillhandahållas som möjliggör definition av olika koncept av hinder för det fria flödet av data (A. efterlevnadsskyldigheter såsom A.1 direkta hinder och A.2 indirekta hinder och B. krav som inte har någon koppling till en efterlevnadsskyldighet såsom användarpreferenser, t.ex. känslor och farhågor om molntjänster [anammande av molntjänster]).4. Den analytiska ramen ska även kompletteras med exempel från medlemsstater som ska fastställas i (i) olika sektorer i syfte att avgöra var de ofta används och används för att dela in i klasser, ii) datatyper, iii) typen och nivån av lagstiftningshandlingar där de anges.5. Även en gemensam förståelse av datakrav i medlemsstaterna ska undersökas för att fastställa vilken typ av data dessa krav vanligtvis avser och förstå deras erfordrade försäkringar ur rättsligt och tekniskt perspektiv och verkställighetsperspektiv.6. Inom ramen för undersökningen kommer kvantitativa uppskattningar av följande att analyseras och tillhandahållas: hinder för molntjänster som fastställts i medlemsstater såsom formella krav (dvs. begränsningar avseende lokalisering av data) och kostnaden för och fördelar med övergången från formella till funktionella krav (dvs. tillgång till data för revision eller tillämpning av tillräckliga säkerhetsåtgärder etc.).7. Rekommendera funktionella krav (t.ex. säkerhetsåtgärder) som kan ersätta formella krav (såsom begränsningar avseende lokalisering av data) i syfte att underlätta gränsöverskridande dataflöden.8. Inom ramen för undersökningen kommer rekommendationer att ges om nya politiska koncept för att underlätta gränsöverskridande dataflöden i Europeiska unionen.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
28/05/2015 00:00
Ingen text
17/07/2015 16:00
31/07/2015 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 105-189918 Rättelse 03/06/2015 00:00
2015/S 101-183507 Meddelande om upphandling 28/05/2015 00:00