Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Förstärkning av konkurrenskraften hos kulturindustrin och den kreativa industrin...
Upphandlande myndighet:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Publiceringsdatum i TED:
02/05/2015
Sista anbudsdag:
08/06/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
EASME/COSME/2015/003.
Förstärkning av konkurrenskraften hos kulturindustrin och den kreativa industrin för tillväxt och sysselsättning
Easme önskar teckna ett tjänstekontrakt som har 3 huvudsakliga mål:— Definition av problem: Kulturindustrin och den kreativa industrin är dynamiska och motståndskraftiga branscher med stor potential att generera tillväxt och arbetstillfällen i EU. Det är nödvändigt att stärka deras konkurrenskraft för att helt utnyttja denna potential. Med tanke på detta kommer kulturindustrins och den kreativa industrins konkurrenskraft och ekonomiska relevans, inbegripet deras spridningseffekter på andra branscher, de viktigaste utmaningarna och drivkrafterna för förändring, befintliga hinder och marknads- och/eller lagstiftningsmisslyckanden (dvs. definition och omfattning av problem) att analyseras inom ramen för undersökningen.— Granskning av initiativ: att fastställa och analysera strategier som ska inrättas på regional och nationell nivå för att förbättra kulturindustrins och den kreativa industrins konkurrenskraft och deras samband med EU-åtgärder.— Rekommendationer: att föreslå en rad rekommendationer för politiska åtgärder och utveckla dem på den lämpligaste genomförandenivån, med tanke på specifika åtgärders relevans för och inverkan på hela EU.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
02/05/2015 00:00
Ingen text
08/06/2015 23:59
15/06/2015 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 085-150429
Meddelande om upphandling
02/05/2015 00:00