Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Smart industriell fjärrstyrning: Fjärrarbete i icke-digitaliserade industrier – ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Communications Networks, Content and Technology (CON...
Publiceringsdatum i TED:
28/10/2021
Sista anbudsdag:
16/12/2021
Status:
Stängd
Information
CNECT/2021/OP/0011
Smart industriell fjärrstyrning: Fjärrarbete i icke-digitaliserade industrier – pilotprojekt – CNECT/2021/OP/0011
Smart industriell fjärrstyrning är ett pilotprojekt för digitaliseringsbehov avseende utvalda industriella ekosystem som är strategiska för EU:s ekonomi. Det kommer att använda nätverket av digitala innovationsnav för att främja fynden och den utvecklade verktygslådan för små och medelstora företag i dessa regioner inom utvalda industrisektorer.Målen är att:• Kartlägga befintliga digitala verktyg som möjliggör digitalisering/distansarbete inom (minst tre) kritiska industriella ekosystem i EU och utföra en gapanalys för vart och ett av dem. Arbetet ska inriktas på små och medelstora företag från regioner med låg digital intensitet,• identifiera behov och krav för en verktygslåda för digitalisering/distansarbete inom de utvalda ekosystemen,• involvera ett stort antal intressenter, inbegripet digitala innovationsnav, för att utveckla och främja befintliga och nyligen utvecklade digitala verktyg som är inriktade på dessa industrier. Projektet ska beskriva konkreta policymässiga och branschåtgärder.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Offentligt kontrakt
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
550,000.00 EUR
550,000.00 EUR
73200000
BE10
Villkor för deltagande
Se upphandlingsdokumenten som finns tillgängliga på adressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
28/10/2021 00:00
16/12/2021 16:00
17/12/2021 11:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 210-548984
Meddelande om upphandling
28/10/2021 00:00