Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Anbudsinfordran nr 06A050/2015/M012 – ramavtal avseende arbeten med underhållstj...
Upphandlande myndighet:
European Parliament, DG Infrastructure and Logistics (INLO)
Publiceringsdatum i TED:
06/02/2016
Sista anbudsdag:
Ingen text
Status:
Öppna
Information
06A050/2015/M012.
Anbudsinfordran nr 06A050/2015/M012 – ramavtal avseende arbeten med underhållstjänster inom området brandsäkerhet för Europaparlamentets byggnader i Bryssel
Denna upphandling avser tecknande av 1 eller flera (1 per del) ramavtal avseende utförande av arbeten med underhållstjänster inom området brandsäkerhet – branddetektering, brandlarm och brandkontroll – för Europaparlamentets byggnader i Bryssel.Uppdragstagaren ska installera, programmera och utföra underhåll avseende nya system för branddetektering, brandlarm och brandkontroll.Europaparlamentets avdelning för fastighetsunderhåll i Bryssel eftersöker en uppdragstagare som kommer att utgöra den enda kontaktpunkten och stämmer in på följande profil:— Tillverkare inom området branddetektering och brandlarm. Denna kapacitet ska finnas internt hos uppdragstagaren och kan inte läggas ut på underleverantörer.— Tillverkare eller licenstillverkning inom området brandkontroll.— Förmåga att ansvara för att utföra arbets- och underhållsuppdrag inom områdena branddetektering, brandlarm och brandkontroll.— Samordning med andra tredje parter, Europaparlamentets interna avdelningar eller uppdragstagare som ansvarar för installation eller utförande av underhåll av teknisk utrustning med anknytning till system för branddetektering, brandlarm och brandkontroll.—Rådgivning till Europaparlamentets avdelningar för byggnadsunderhåll i syfte att uppfylla de avtalsenliga målen.Omvänd kompatibilitet med alla system och all utrustning för branddetektering, brandlarm och brandkontroll som redan har installerats ska säkerställas när ny utrustning och nya system tas i drift. Detta gäller kontraktets hela löptid.Kontraktet omfattar alla byggnader som nyttjas av Europaparlamentet i Bryssel och är uppdelat i 2 delar. Sökande får lämna anbud för antingen 1 av de 2 delarna (del 1, del 2) eller för båda delarna (del 1 och 2).Den första delen (del 1) omfattar en total yta på ± 362 000 m2 (inbegripet källare), fördelat på 4 byggnader. Den andra delen (del 2) omfattar en total yta på ± 300 000 m2 (inbegripet källare), fördelat på 12 byggnader. Under kontraktets löptid förbehåller sig Europaparlamentet rätten att ta bort eller lägga till byggnader vid sätet till endera del.
Bygg- och anläggningskontrakt
Begränsad
Öppna
Markerad
Milstolpar
06/02/2016 00:00
Ingen text
Ingen text
23/03/2016 17:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Del 1
Utförande av arbeten med underhållstjänster inom området brandsäkerhet för Europaparlamentets byggnader i Bryssel (cirka 362 000 m2):• Altiero Spinelli (ASP) (± 286 000 m2).• Willy Brandt (WIB + BQL) (± 38 000 m2).• József Antall (JAN) (± 38 000 m2).
Del 2
Del 2
Utförande av arbeten med underhållstjänster inom området brandsäkerhet för Europaparlamentets byggnader i Bryssel (cirka 300 000 m2):• Paul-Henri Spaak (PHS) (± 84 000 m2).• Square de Meeûs (SQM) (± 56 000 m2).• Wilfried Martens (WIM) (± 41 000 m2).• Atrium (ATR) (± 33 000 m2).• Wiertz (WIE) (± 18 000 m2).• Montoyer 75 (MOY), Europeiska historiens hus (Maison de l'Histoire européenne – MHE), Trèves (TRI), Remard (RMD), Montoyer 30 (MTS), Montoyer 70 (MTY), Wayenberg (WAY) (mellan 4 000 och 12 000 m2 vardera).
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2016/S 056-092685
Rättelse
19/03/2016 00:00
2016/S 026-041170
Meddelande om upphandling
06/02/2016 00:00