Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Beskattning av små och medelstora företag i Europa – en empirisk undersökning av...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publiceringsdatum i TED:
31/05/2012
Sista anbudsdag:
27/07/2012
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
186/PP/ENT/CIP/12/F/S01C24
Beskattning av små och medelstora företag i Europa – en empirisk undersökning av tillämpad bolagsbeskattning för små och medelstora företag i jämförelse med stora företag.
En nackdel för små och medelstora företag är deras knappa ekonomiska medel och mänskliga resurser. Medan stora företag kan ha tillgång till olika sorters expertis som kan ge råd i ekonomiska frågor avseende t.ex. finansiering, beskattning och företagsstrukturer för att optimera deras nettovinster, har små och medelstora företag följande 3 större svårigheter i sina företag: tillgången till kapital, kostnaderna för uppfyllelse av skattskyldighet och den administrativa bördan. Detta är en nackdel för små och medelstora företag och kan hämma deras tillväxt. Ett annat komplicerat problem att hantera för små och medelstora företag är beskattning. Därför läggs ofta beskattningsfrågor ut på skatterådgivare, eftersom små och medelstora företag i allmänhet inte har egna skatteexperter som kan optimera deras skatter. Ett allmänt antagande är att små och medelstora företag betalar proportionellt högre skatter än stora företag som de konkurrerar med, men påpekas kan även att små och medelstora företag i många länder drar nytta av lägre skattenivåer på grund av särskilda skattelättnader, FoU-incitament etc. Dessa skattefördelar kan dock faktiskt bli till hinder för små och medelstora företag att växa sig större än trösklarna för när skattelättnader beviljas. Det är viktigt att små och medelstora företag kan stärka det egna kapitalet, för en svag ekonomisk ställning gör små och medelstora företag sårbara under lågkonjunktur och försvårar även problemen med strukturella förändringar, omriktningar av verksamheterna samt att erhålla finansiering. Huvudsaken är att små och medelstora företag inte ska ha en konkurrensnackdel avseende skatter och finansiering etc. jämfört med stora företag. Med beaktande av tillväxtpotentialen för små och medelstora företag i vår ekonomi och dess möjliga koppling till beskattning anses det vara viktigt att genomföra en undersökning om frågor avseende beskattning av bolagsintäkter och god praxis för beskattning av bolagsintäkter ur små och medelstora företags synvinkel i den icke-finansiella delen av ekonomin. Några av målen med undersökningen är att framställa analyser av den beskattning av bolagsintäkter som tillämpas för små och medelstora företag och att fastställa möjliga skillnader i skattemässig behandling av små och medelstora företag jämfört med stora företag och bedöma dessas inverkan på små och medelstora företags finansiella ställning och deras tillväxtpotential.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
31/05/2012 00:00
27/07/2012 23:59
Ingen text
Ingen text
27/07/2012 23:59
05/09/2012 00:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2012/S 102-169282 Meddelande om upphandling 31/05/2012 00:00