Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Multipelt ramavtal för tjänster i kaskadform för verksamhet med anknytning till ...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG Maritime Affairs and Fisheries (MARE)
Publiceringsdatum i TED:
12/04/2021
Sista anbudsdag:
01/06/2021
Status:
Stängd
Information
MARE/2021/OP/0001
Multipelt ramavtal för tjänster i kaskadform för verksamhet med anknytning till bättre lagstiftning avseende partnerskapsavtal om hållbart fiske (SFPA - Sustainable Fisheries Partnership Agreements)
Föremålet för denna anbudsinfordran är ett ramavtal för tjänster i kaskadform för verksamhet med anknytning till bättre lagstiftning avseende partnerskapsavtal om hållbart fiske vid GD MARE.Detta ramavtal är inriktat på följande:1) Retrospektiv utvärdering, inbegripet av lämplighetskontroll;2) kommande utvärderingar, inbegripet konsekvensbedömningar;3) samråd med intressenter; och4) kostnadsanalys och bedömning avseende fördelar knutna till befintlig och framtida policy och/eller regleringsåtgärder, särskilt med avseende på administrativa bördor.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ramavtal
Bästa förhållande mellan pris och kvalitet
3000000.00 EUR
3000000.00 EUR
79000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
12/04/2021 23:59
01/06/2021 16:00
03/06/2021 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 067-172696
Meddelande om upphandling
07/04/2021 00:00