Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Produktions- och redigeringstjänster för Eurostats spridningsprodukter
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG EUROSTAT
Publiceringsdatum i TED:
04/08/2021
Sista anbudsdag:
30/09/2021
Status:
Stängd
Information
ESTAT/LUX/2021/OP/0006
Produktions- och redigeringstjänster för Eurostats spridningsprodukter
Denna anbudsinfordran omfattar verksamheter med anknytning till produktions- och redigeringstjänster för Eurostats spridningsprodukter.De statistiktjänster som utgör föremålet för denna anbudsinfordran delas in i följande delar:– Del 1: Skapande av Eurostats spridningsprodukter.– Del 2: Redaktionella tjänster för avsnittet ”What's new (Nyheter)” på Eurostats webbplats.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Alla delar
2
Ramavtal
3,056,800.00 EUR
79800000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
04/08/2021 00:00
30/09/2021 16:00
04/10/2021 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Skapande av spridningsprodukter
Denna del kombinerar statistiskt och redaktionellt arbete inom olika statistikområden. Uppdragstagaren ska identifiera relevanta data och analysera dessa data på ett sådant sätt att de mest relevanta slutsatserna kan fastställas. Uppdragstagaren ska även presentera resultaten på ett tydligt, begripligt och attraktivt sätt genom att skapa och lägga till relevanta illustrationer av hög kvalité som stödjer slutsatserna.Uppdragstagaren förväntas avfatta nya statistikförklarade artiklar och publikationer, revidera och uppdatera befintliga statistikförklarade artiklar och lägga in innehållet i artiklarna i statistikförklarade.
Del 2
Redaktionella tjänster för Eurostats webbplats
Målet för kontraktet är att avfatta och publicera artiklarna och bilderna med relativt kort (ett par dagars-) varsel. Den inbegriper dataanalys för att identifiera budskapen och matcha målgruppernas behov, redaktionella tjänster, grafisk formgivning och publicering på webbplatsen. För detta ändamål erfordrar Eurostat tjänster för att avfatta statistiska artiklar i journalistisk stil, för användare som inte är experter, hämta data från Eurostats databas och skapa visuellt innehåll för sociala medier (nuvarande Eurostats plattformar: Twitter, Facebook och Instagram).
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 149-395439
Meddelande om upphandling
04/08/2021 00:00