Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Tjänstekontrakt för tillhandahållande av stöd avseende genomförandet av rådets d...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
30/04/2015
Sista anbudsdag:
15/06/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENV.B.1/SER/2015/0011.
Tjänstekontrakt för tillhandahållande av stöd avseende genomförandet av rådets direktiv av den 12.12.1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (91/676/EEG)
Syftet med detta tjänstekontrakt är att stödja GD Miljö avseende tekniska, vetenskapliga och socioekonomiska aspekter av användning och hantering av näringsämnen inom jordbrukssektorn och bistå kommissionen att fullgöra dess skyldighet att verkställa nitratdirektivet. Tjänstekontraktet ska i synnerhet inriktas på specifika behov med anknytning till följande:— Tillhandahållande av vetenskaplig, socioekonomisk och teknisk rådgivning på en ad hoc-basis avseende frågor med direkt eller indirekt anknytning till nitratdirektivet.— Framtagande av rapporter om vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska frågor med anknytning till användning och hantering av näringsämnen inbegripet genomförande av nitratdirektivet.— Analys och kommentering av rapporter som lämnats in till kommissionen inom ramen för ett undantag som beviljats i enlighet med bilaga III.2 b till nitratdirektivet.— Framtagande av nödvändig bakgrundsinformation för kommissionen så att den kan utarbeta utförliga och sammanfattande rapporter om genomförande av nitratdirektivet på EU-nivå, med utgångspunkt i rapporter som lämnas in av medlemsstater.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
30/04/2015 00:00
Ingen text
05/06/2015 16:30
08/06/2015 00:00
15/06/2015 16:00
29/06/2015 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2015/S 084-148670 Meddelande om upphandling 30/04/2015 00:00