Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tjänster för tillhandahållande av stöd inom området hälsa och säker...
Upphandlande myndighet:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Publiceringsdatum i TED:
19/04/2021
Slutdatum:
12/04/2022
Status:
Öppna
Information
JRC/IPR/2021/OP/0673
Ramavtal för tjänster för tillhandahållande av stöd inom området hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt arbetsmiljö vid gemensamma forskningscentrumet, anläggningen i Ispra (Italien)
Enheten för säkerhet och skydd vid avdelning R vid gemensamma forskningscentrumet i Ispra avser att anlita externa konsulter för att stödja upprätthållandet av dess höga standarder inom området hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, personlig säkerhet och miljö. Syftet med ramavtalen för tjänster kommer att vara att tillhandahålla en stödtjänst till säkerhetskontoret vid genomförandet av de åtgärder som förutses av den italienska lagstiftningen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (i synnerhet D.Lgs.(lagstiftningsdekret 81/2008) samt tillhandahållande av stöd till inspektionstjänsten för säkerhet (med avseende på både säkerhet på arbetsplatsen och personlig säkerhet) och miljötillsyn, vid tillämpning av gällande relevanta bestämmelser på italienskt territorium, bestämmelser som även tillämpas vid JRC:s anläggning i Ispra genom lag 906/1960, enligt vilken anläggningen i Ispra upprättades.
Tjänster
Planerade upphandlingar med publicering i EUT S
Öppna
Markerad
Inte tillämpligt
Ramavtal
3220000.00 EUR
71317210
Villkor för deltagande
Milstolpar
19/04/2021 00:00
12/04/2022 00:00
12/05/2021
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
Rådgivning inom området hälsa och säkerhet på arbetsplatsen till stöd för säkerhetskontoret.
Del 2
Säkerhets- och miljöinspektioner
Rådgivning avseende tjänsten för säkerhet- och miljöitillsyn.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 075-190606
PIN
19/04/2021 00:00