Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för tillhandahållande av förbrukningsvaror och reagenser som ska använd...
Upphandlande myndighet:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Publiceringsdatum i TED:
06/06/2015
Sista anbudsdag:
20/07/2015
Status:
Stängd
Information
JRC/IPR/2015/I.3/0019/OC.
Ramavtal för tillhandahållande av förbrukningsvaror och reagenser som ska användas tillsammans med instrumentet Bio-Rad QX200™ Droplet Digital™ PCR System
Enheten för molekylärbiologi och genomik (MBG) vid institutet för hälsa och konsumentskydd inrymmer EU:s referenslaboratorium för genetiskt modifierade livsmedel och foder (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003), vilket validerar analysmetoder för detektering, identifiering och kvantifiering av genetiskt modifierade organismer i livsmedel och foder.Kvantitativ PCR (qPCR) är fram tills idag den gyllene standardtekniken vid rutinanalys av förekomsten av genetiskt modifierade organismer i livsmedel och i foder och EU:s referenslaboratorium för genetiskt modifierade livsmedel och foder har använt qPCR för validering av cirka 60 metoder för kvantitativ detektering av genetiskt modifierade organismer.Nuförtiden råder ökad enighet kring en ny PCR-baserad teknik, digital PCR. Dennas Droplet Digital PCR-version (ddPCR) av märket Bio-Rad QX200 som köpts av EU:s referenslaboratorium har kapacitet att kategorisera ett prov i upp till 20 000 samtidiga reaktioner, vilket därmed ger potential för högre precision och väldigt låg känslighet utan krav på att certifierade referensmaterial används. Sådan teknik har potential att inträda i mer rutinmässig användning inom testlaboratorier för genetiskt modifierade organismer för screening och kvantifiering av genetiskt modifierade organismer i prover.
Varor
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
06/06/2015 00:00
Ingen text
20/07/2015 23:59
24/07/2015 10:00
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 119-216340
Rättelse
24/06/2015 00:00
2015/S 108-195066
Meddelande om upphandling
06/06/2015 00:00