Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Lucas (statistisk ramundersökning av markanvändning och marktäckning)-undersökni...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG EUROSTAT
Publiceringsdatum i TED:
23/07/2021
Sista anbudsdag:
08/09/2021
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ESTAT/LUX/2021/OP/0007
Lucas (statistisk ramundersökning av markanvändning och marktäckning)-undersökning 2022
Denna anbudsinfordran omfattar tillhandahållande av tjänster för att stödja och genomföra Lucas-undersökningen för år 2022.Syftet med Lucas-undersökningen är att samla in harmoniserade data om aspekter på marktäckning/markanvändning och jordbruk och miljö i hela EU, i syfte att förbättra tillgången till och kvaliteten på statistik om marktäcke/markanvändning samt miljö.– För delarna 1 till 6 är det belopp som anges i 1.4.2.1 i förfrågningsunderlaget det högsta beloppet för kontraktets hela löptid.– För delarna 7 till 8 är det belopp som anges i 1.4.2.1 i förfrågningsunderlaget det uppskattade totala värdet för kontraktets hela löptid.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
7
Offentligt kontrakt
16070000.00 EUR
79330000
Villkor för deltagande
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
23/07/2021 00:00
08/09/2021 16:00
10/09/2021 10:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Lucas 2022 – undersökning i Belgien, Spanien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Portugal
Målen är att förbereda undersökningen för Lucas 2022, att samla in data om marktäckning, markanvändning och utvalda aspekter på jordbruk och miljö, genom fältbesök och genom bildtolkning, och att kontrollera kvaliteten på dessa data på kontoret.I del 1 av 2022 års Lucas-undersökning finns det sammanlagt 109 441 punkter som ska bedömas. Se förfrågningsunderlaget för ytterligare information.
Del 2
Lucas 2022 – undersökning i Bulgarien, Danmark, Tyskland, Ungern, Österrike och Rumänien
Målen är att förbereda undersökningen för Lucas 2022, att samla in data om marktäckning, markanvändning och utvalda aspekter på jordbruk och miljö, genom fältbesök och genom bildtolkning, och att kontrollera kvaliteten på dessa data på kontoret.I del 2 av 2022 års Lucas-undersökning finns det sammanlagt 106 287 punkter som ska bedömas. Se förfrågningsunderlaget för ytterligare information.
Del 3
Lucas 2022 – undersökning i Tjeckien, Estland, Lettland, Litauen, Polen och Slovakien
Målen är att förbereda undersökningen för Lucas 2022, att samla in data om marktäckning, markanvändning och utvalda aspekter på jordbruk och miljö, genom fältbesök och genom bildtolkning, och att kontrollera kvaliteten på dessa data på kontoret.I del 3 av 2022 års Lucas-undersökning finns det sammanlagt 64 455 punkter som ska bedömas. Se förfrågningsunderlaget för ytterligare information.
Del 4
Lucas 2022 – undersökning i Finland och Sverige
Målen är att förbereda undersökningen för Lucas 2022, att samla in data om marktäckning, markanvändning och utvalda aspekter på jordbruk och miljö, genom fältbesök och genom bildtolkning, och att kontrollera kvaliteten på dessa data på kontoret.I del 4 av 2022 års Lucas-undersökning finns det sammanlagt 46 008 punkter som ska bedömas. Se förfrågningsunderlaget för ytterligare information.
Del 5
LUCAS 2022 – undersökning i Irland, Grekland, Kroatien, Italien, Cypern, Malta och Slovenien
Målen är att förbereda 2022 års Lucas-undersökning, att samla in data om marktäckning, markanvändning och utvalda aspekter på jordbruk och miljö, genom fältbesök och genom bildtolkning, och att kontrollera kvaliteten på dessa data vid kontoret.I del 5 av 2022 års Lucas-undersökning finns det sammanlagt 73 461 punkter som ska bedömas. Se förfrågningsunderlaget för ytterligare information.
Del 6
Lucas 2022 – Helpdesk, tekniskt stöd och kvalitetskontroll
Målen för del 6 är följande:• Förbereda lanseringen av 2022 års Lucas-undersökning.• Tillhandahålla utbildning för projektledare för delarna 1–5, och för undersökningsansvariga i samordning med uppdragstagaren för del 7 (DMT) och för del 8 (gräsmarksutbildning). Det krävs närvaro av projektledaren för del 7 och den person som ger DMT-utbildning (del 7) under hela tiden.• Tillhandahålla tekniskt stöd och för kvalitetskontrolltjänster till kommissionen och uppdragstagarna (del 1–5) som utför Lucas-undersökningen under 2022. I denna del täcker datakvalitetskontrolltjänsterna kvalitetskontrollen av de uppgifter som samlats in i samband med fältundersökningen och bildtolkningskampanjen inom ramen för 2022 års Lucas-undersökning.Tidpunkten för alla uppgifter i denna del kommer i hög grad att bero på framstegen inom delarna 1–5, vilket i sin tur kommer att bero på kontraktsvillkoren och klimatförhållandena.Av det totala antalet poäng som bedömts av uppdragstagarna för delarna 1–5 (fototolkade platser för landskapsfunktioner, in situ-punkter och bildtolkade punkter) kommer uppdragstagaren för del 6 att utföra följande kontroller:– Kontrollera högst 10 000 punkter som bildtolkats in situ.– Kontrollera 66 660 punkter som har besökts ute på fältet.– Kontrollera ytterligare 20 000 bilder för avidentifiering.– Kontrollera 25 000 punkter från bildtolkningskampanjen.
Del 7
Lucas 2022 – DMT – värdtjänster, underhåll och helpdesk
Målen för del 7 inom ramen för Lucas 2022 är att:• Vara värdtjänst för IT-infrastrukturen för datainmatning, centraliserad lagring och förvaltning av data och processer till stöd för Lucas-undersökningen 2022.• Garantera tekniskt stöd och tillgänglighet och tillförlitlighet avseende Lucas DMT 2022-lösningen under löptiden för 2022 års Lucas-undersökning (från januari 2022 till juni 2023).Infrastrukturen kommer att användas av ungefär 1000 inspektörer och 300 kvalitetskontrollanter på regionala och/eller centrala kontor i upp till 27 europeiska länder (delarna 1–5), av externa kvalitetskontrollanter (del 6) och av Europeiska kommissionen.Antalet platser som ska besökas på fältet (FW-punkter) under undersökningen är 200 000.Antalet punkter som ska bildtolkas (bildtolkningspunkter) under undersökningen är 200 000.Punkterna inom varje del 1–5 har till största delen fördelats mellan länderna enligt markareal och effektivitetskriterier som härletts från marktäckningens heterogena karaktär (totalt punkterna 1–5): 399652)De tjänster som ska köpas in för hela kontraktsperioden beräknas uppgå till 840 persondagar.
Del 8
Lucas 2022 – utbildning och helpdesk avseende den specifika modulen om gräsmark inom ramen för Lucas 2022
Målen för del 8 i Lucas 2022 är följande:• Utbildning om modulen för gräsmark inom ramen för Lucas, för projektledare för delarna och för länderna i delarna 1–5 inom de utbildningar som anordnas av uppdragstagaren för del 6, och för övervakare och inspektörer för delarna 1–5, som ska äga rum i länderna.• Helpdesk specifikt för modulen för gräsmark inom Lucas, som är aktiv under den period som är relevant för denna bedömning.Modulen för gräsmark kommer att bedömas på 20 000 fältpunkter.Utbildning i gräsmarksmoduler ska tillhandahållas projektledare, vid den allmänna utbildningen för projektledare, anordnad av uppdragstagaren för del 6.Övervakare och inspektörer från delarna 1–5 som deltar i undersökningen om gräsmarksmoduler behöver utbildning och en helpdesk som stödjer dem under undersökningen.De tjänster som ska köpas in för hela kontraktsperioden beräknas uppgå till 200 persondagar.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 141-371593
Meddelande om upphandling
23/07/2021 00:00
Relaterade upphandlingar
Upphandlingens referensnummer Rubrik Meddelandetyp
ESTAT/E/2017/010.
Statistisk ramundersökning av markanvändning/marktäckning (Lucas) 2018 – undersö...
Meddelande om upphandling