Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Granskning av innehåll och utformning av rättens rapporter (nyckelutförandeindik...
Upphandlande myndighet:
European Court of Auditors (ECA)
Publiceringsdatum i TED:
07/05/2015
Sista anbudsdag:
18/06/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
AO 354
Granskning av innehåll och utformning av rättens rapporter (nyckelutförandeindikator 3)
Föremålet för denna anbudsinfordran är slutande av 1 av 2 direkta tjänstekontrakt som ska utföras samtidigt av 2 olika uppdragstagare: 1 som är hämtad från den akademiska världen och den andra från sektorn för revision och tillhörande tjänster. Detta innebär att enbart 1 del kan tilldelas en uppdragstagare, även om uppdragstagaren ansöker för båda delarna. Uppdragstagarna ska utföra granskningen av innehållet i och utformningen av Europeiska revisionsrättens rapporter. Samma juridiska och kontraktsrelaterade villkor gäller för båda delarna.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
07/05/2015 00:00
11/06/2015 23:59
18/06/2015 23:59
19/06/2015 00:00
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Akademisk granskning av innehållet i och utformningen av rättens rapporter
Föremålet för denna anbudsinfordran är slutandet av ett direkt tjänstekontrakt med en oberoende extern expert. Endast 1 del kan tilldelas en uppdragstagare även om uppdragstagaren ansöker för båda delarna. Uppdragstagaren ska genomföra granskningen av innehållet i och utformningen av rättens rapporter.
Del 2
Granskning av innehållet i och utformningen av rättens rapporter (sektorn för revision och tillhörande tjänster)
Föremålet för denna anbudsinfordran är slutandet av ett direkt tjänstekontrakt med en oberoende extern expert. Endast 1 del kan tilldelas en uppdragstagare även om uppdragstagaren ansöker för båda delarna. Uppdragstagaren ska genomföra granskningen av innehållet i och utformningen av rättens rapporter.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 226-410604
Rättelse
21/11/2015 00:00
2015/S 088-157967
Meddelande om upphandling
07/05/2015 00:00