Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Ramavtal för stöd avseende Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
07/05/2015
Sista anbudsdag:
22/06/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENV.A.2/FRA/2015/0013.
Ramavtal för stöd avseende Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20.11.2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG
Kontraktets övergripande syfte är att bistå kommissionen vid olika etapper av genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 (förordningen om återvinning av fartyg). Mer specifikt inbegriper kontraktsmålen följande:i. Att bistå kommissionen med organisation av uppsökande verksamhet för att tillfälligt tillhandahålla helpdesktjänster i förutbestämda länder med potential för ett stort antal ansökningar från fartygsåtervinningsanläggningar om att upptas i den europeiska förteckningen över fartygsåtervinningsanläggningar.ii. Att bistå kommissionen med anordnande av seminarier som riktar sig till certifieringsenheter för fartygsåtervinningsanläggningar (de så kallade oberoende kontrollörerna).iii. Insamling av synpunkter från intressenter och medlemsstaters experter på aspekter av förordningen om återvinning av fartyg vilka kan komma att erfordra ytterligare förtydliganden och införande av de synpunkter som mottagits i utkastet till vägledande handlingar.iv. Att bistå kommissionen med granskningen av ansökningar om att upptas i den europeiska förteckningen som lämnas av fartygsåtervinningsanläggningar belägna utanför EU.v. Utförande av platsinspektioner vid förtecknade anläggningar, under övervakning av kommissionen och i samarbete med de behöriga myndigheterna i det tredjeland där fartygsåtervinningsanläggningen är belägen.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
07/05/2015 00:00
Ingen text
12/06/2015 16:30
15/06/2015 00:00
22/06/2015 16:00
06/07/2015 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Notice type Publiceringsdatum
2015/S 088-157970 Meddelande om upphandling 07/05/2015 00:00