Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Integrationsstrategi för finansiering av biologisk mångfald: utvärdering av resu...
Upphandlande myndighet:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publiceringsdatum i TED:
09/05/2015
Sista anbudsdag:
23/06/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
ENV.B.3/ETU/2015/0014.
Integrationsstrategi för finansiering av biologisk mångfald: utvärdering av resultat och analys av alternativ för framtiden
Det övergripande syftet med undersökningen är att bedöma möjliga sätt att höja effektiviteten för integrationsstrategin för finansiering av biologisk mångfald och att utforska ytterligare sätt att utöka finansiellt stöd till EU:s natur och biologiska mångfald. Genom undersökningen ska alternativ presenteras för att höja effektiviteten för den nuvarande ramen för finansieringsmöjligheter, inbegripet genom möjliga förbättringar och/eller förändringar av förvaltning och styre samt kompletterande strategier (öronmärkning för natur och biologisk mångfald, utökning av Life-programmet, ytterligare särskild fond). Genom undersökningen ska även ekonomiska instrument fastställas som skulle kunna användas på ett kompletterande vis som tillägg till befintliga EU-instrument, i synnerhet de ekonomiska instrument som ännu inte har utforskats utifrån ett EU-perspektiv. På basis av undersökningens resultat ska det vara möjligt att fastställa tillbörliga kombinationer av årgärder för mer effektivt stöd från diversifierade källor för EU:s biologiska mångfald i framtiden. I undersökningen ska i synnerhet finansieringen av Natura 2000-nätverket beaktas, med tanke på hur dessa områden bindande omfattas av EU-rätt. En utforskning ska göras om vilka finansieringsmekanismer som lämpar sig bäst för de specifika behoven för Natura 2000, och inom ramen för vilka villkor de skulle kunna vara mest effektiva.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
09/05/2015 00:00
Ingen text
23/06/2015 16:00
07/07/2015 10:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 090-160907 Meddelande om upphandling 09/05/2015 00:00