Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Charter av patrullfartygs-tjänster för havsfiske
Upphandlande myndighet:
European Fisheries Control Agency (EFCA)
Publiceringsdatum i TED:
23/07/2021
Sista anbudsdag:
15/09/2021
Status:
Stängd
Information
EFCA/2021/OP/02
Charter av patrullfartygs-tjänster för havsfiske
Syftet med kontraktet är att chartra fartyg för fiskerikontroll till havs av EFCA.För del 1 ska två fartyg erbjudas.För del 2 ska ett fartyg erbjudas.Fartyget kommer främst att användas som ett fartyg för fiskerikontroll, dvs. en plattform från vilken övervakning, ombordstigning och inspektion av fiskefartyg och tillhörande stöd- och transportfartyg kommer att utföras i internationellt vatten, EU-vatten och vatten tillhörande icke-EU-länder av bemyndigade fiskeriinspektörer. Med tanke på möjliga åtgärder med flera syften inom ramen för det europeiska samarbetet avseende kustbevakningsuppgifter kan fartyget också komma att nyttjas för annan verksamhet än fiskeriinspektion och fiskerikontroll. I synnerhet kan multifunktionella insatser bland annat bestå i att tillhandahålla assistans och stöd under sök- och räddningsinsatser, insatser vid utsläpp och säkerställande av att tillämplig lagstiftning efterlevs.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
En eller flera delar
2
Ramavtal
90,000,000.00 EUR
60650000
Villkor för deltagande
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
Milstolpar
23/07/2021 00:00
15/09/2021 15:00
16/09/2021 15:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
Charter av patrullfartyg för havsfiske – 2 fartyg
Två fartyg för fiskerikontroll till havs ska främst sättas in i EU:s vatten samt i områden som omfattas av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer i Nordatlanten, i nordatlantiska EU-vatten och, om tillstånd ges, i vatten tillhörande länder utanför EU.
Del 2
Charter av patrullfartyg för havsfiske – 1 fartyg
Ett fartyg för fiskerikontroll till havs ska främst sättas in i Medelhavet, Svarta havet och östra Atlanten.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2021/S 141-371571
Meddelande om upphandling
23/07/2021 00:00