Uppgifter om anbudsinfordringar

Rubrik:
Stöd till nationella kostundersökningar i enlighet med metodologin för ”EU Menu”...
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
12/05/2015
Sista anbudsdag:
07/08/2015
Status:
Stängd
Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig Tidsfristen för att ladda ner handlingar avseende denna anbudsinfordran har gått ut. Nerladdning av handlingar är inte möjlig
Information
OC/EFSA/DATA/2015/03.
Stöd till nationella kostundersökningar i enlighet med metodologin för ”EU Menu” (ett femte stöd)
Syftet med detta upphandlingsförfarande är att tilldela direkta tjänstekontrakt till organisationer från EU-medlemsstater, och från Island, Norge och Schweiz, som har ett statligt mandat för att genomföra kostundersökningar på nationell nivå under perioden från 2015 till 2020 och en nationell kostundersökning har inte genomförts inom landet under de 5 senaste åren för den planerade målgruppen. Uppdragstagaren/uppdragstagarna ska i enlighet med de resulterande kontrakten antingen anpassa eller utveckla den metod som ska användas inom dessa undersökningar i enlighet med Efsas riktlinjer för metoden för ”EU menu”. Kostdatan som insamlas via kontrakten ska vara tillgänglig för Efsas vetenskapliga verksamhet utan begränsningar avseende dess användning.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Milstolpar
12/05/2015 00:00
Ingen text
07/08/2015 23:59
26/08/2015 14:30
Delar
Delens nummer Rubrik Beskrivning
Del 1
”Undersökningen om barn”, vilket innefattar försökspersoner från 3 månader upp till 9 år gamla
Mål 1: att antingen anpassa eller utveckla den metod som ska användas i den nationella undersökningen om livsmedelskonsumtion i enlighet med Efsas riktlinjer för metoden för ”EU menu” och att utarbeta och förse Efsa med de nationella protokollen och tillhörande handlingar, och att leda och utföra datainsamling.Mål 2: att utarbeta och till Efsa överföra datan avseende livsmedelskonsumtion och relaterad information som insamlats under undersökningen i enlighet med det format som krävs av Efsa.
Del 2
”Undersökningen om vuxna”, vilket innefattar försökspersoner mellan 10 och 74 år gamla
Mål 1: att antingen anpassa eller utveckla den metod som ska användas i den nationella undersökningen om livsmedelskonsumtion i enlighet med Efsas riktlinjer för metoden för ”EU menu” och att utarbeta och förse Efsa med de nationella protokollen och tillhörande handlingar, och att leda och utföra datainsamling.Mål 2: att utarbeta och till Efsa överföra datan avseende livsmedelskonsumtion och relaterad information som insamlats under undersökningen i enlighet med det format som krävs av Efsa.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 091-162600
Meddelande om upphandling
12/05/2015 00:00