Uppgifter om anbudsinfordringar

Time limit for receipt of tenders has been extended until 17/09/2015
Rubrik:
Biologisk relevans av omfattningen av effekter (avseende mortalitetseffekter, su...
Upphandlande myndighet:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publiceringsdatum i TED:
12/05/2015
Sista anbudsdag:
17/09/2015
Status:
Stängd
Information
OC/EFSA/PRAS/2015/01.
Biologisk relevans av omfattningen av effekter (avseende mortalitetseffekter, subletala och reproduktiva effekter) som observerats i undersökningar av amfibier och reptiler med hänsyn till effekter på amfibier och reptiler på...
För att stödja utvecklingen av ett hållbart och stabilt system för vetenskaplig riskbedömning är det nödvändigt att samla in information om den biologiska relevansen av effekter (t.ex. mortalitetseffekter, subletala och reproduktiva effekter) som observerats i laboratorieundersökningar med hänsyn till effekter på amfibier och reptiler på populationsnivå. Syftet är att ha en grund för förslag på extrapolationsfaktorer för framtida riskbedömningssystem. Den insamlade datan kommer senare att användas för att göra en koppling mellan effekter i laboratorieundersökningar och effekter på populationsnivå och upprätta en grund för att härleda gränsvärden för bedömningar på första nivå som bygger på laboratorieundersökningar.
Tjänster
Öppen procedur
Stängd
Markerad
Ingen text
Milstolpar
12/05/2015 00:00
Ingen text
17/09/2015 23:59
24/09/2015 14:30
Delar Anbudsinfordran har ingen del.
Meddelanden
Referens Meddelandetyp Publiceringsdatum
2015/S 128-234421
Rättelse
07/07/2015 00:00
2015/S 091-162598
Meddelande om upphandling
12/05/2015 00:00